Άρθρα με την ετικέτα 3Κ

Μαθαίνοντας από τα λάθη

Η αβεβαιότητα είναι σύμφυτη όχι μόνο με την επένδυση, αλλά με οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα και προκαλεί επιφυλάξεις στους περισσότερους ανθρώπους, που έχουν δημιουργήσει με κόπο και προσπάθεια κάποιο χρηματικό απόθεμα ή και άλλα…