Άρθρα με την ετικέτα ΧΑΚ

ΧΑΚ

Συμφωνία Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και Χρηματιστηρίου GXG Markets

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με το Χρηματιστήριο GXG Markets (GXG), στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του ΧΑΚ για προώθηση συνεργασίας με άλλα Χρηματιστήρια, και της εφαρμογής μίας διαδικασίας…