Άρθρα με την ετικέτα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία

υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία

Πτώση 3,3% στα καθαρά κέρδη της BlackRock το πρώτο τρίμηνο 2019

Καθαρά κέρδη μειωμένα αλλά καλύτερα των εκτιμήσεων εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του έτους η BlackRock, χάρη στις ισχυρότερες ροές επενδύσεων ως απόρροια της ανάκαμψης των χρηματοπιστωτικών αγορών παγκοσμίως.