Άρθρα με την ετικέτα τιμές στόχοι

τιμές στόχοι

ΟΤΕ: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η JP Morgan

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι ο ΟΤΕ θα δώσει guidance για αναπροσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 600 εκατ. ευρώ. 

Αυξάνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η Deutsche Bank

Σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η Deutsche Bank, η οποία σε έκθεσή της “βλέπει” σημαντικά περιθώρια ανόδου για τις τραπεζικές μετοχές.Ειδικότερα, η Deutsche Bank ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της…

“Κόβει” τις τιμές-στόχους για τις τράπεζες η Deutsche Bank

Σε περικοπή των τιμών-στόχων για τις τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες τις οποίες καλύπτει (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς), αλλά και σε μείωση των προβλέψεών της για την κερδοφορία τους προχώρησε η Deutsche Bank.