Άρθρα με την ετικέτα πιστωτική γραμμή

πιστωτική γραμμή

Στην Ελλάδα κατ΄ εξαίρεση, το 20% της σύμβασης ύψους 100 εκατ. δολαρίων μεταξύ ΤΕΑΕΠ και KfW

Η νέα πιστωτική γραμμή, είναι διάρκειας οκτώ χρόνων και μέσω αυτής θα χρηματοδοτηθούν πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως της πράσινης οικονομίας, στις χώρες - μέλη της Παρευξείνιας Τράπεζας ( ΕΑΕΠ), με εξαίρεση τις Βουλγαρία,…