Άρθρα με την ετικέτα οικονομικά μεγέθη ελληνικών επιχειρήσεων

οικονομικά μεγέθη ελληνικών επιχειρήσεων

ICAP: Βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού επιχειρείν

Περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιχειρείν, με αξιόλογη αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας του το 2017, διαπιστώνει η ετήσια έκδοση της ICAP “Η Ελλάδα σε Αριθμούς”.