Άρθρα με την ετικέτα Κυριακούλης

Κυριακούλης

D Marinas Hellas: Στον έλεγχο της CVC Capital Partners (μέσω της Venilia Investments S.A.R.L.)

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά ποσοστού 99% της «D Marinas Hellas», η οποία διαχείριζεται τέσσερις μαρίνες στην Ελλάδα (Μαρίνα Ζέας, Γουβιά Κέρκυρας, Λευκάδα, Καλαμάτα) από τη Venilia Investments που ελέγχεται από την CVC…