Άρθρα με την ετικέτα Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Ράνια Αικατερινάρη στο Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ), Ράνια Αικατερινάρη, θα είναι το πέμπτο μέλος της νέας σύνθεσης του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).