Άρθρα με την ετικέτα Γιώργος Γκέκας

Γιώργος Γκέκας

Γιατί οι εξαγωγές είναι σημαντικές για την ανάπτυξη;

Είναι κοινός τόπος ότι οι εξαγωγές είναι ευεγερτικές για μια οικονομία. Στην πραγματικότητα είναι θεμελιώδης παράγοντας της ανταγωνιστικότητας, εφόσον εξορισμού η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα μιας εταιρείας ή έθνους να προσφέρει…

Η ανταγωνιστικότητα και οι εξαγωγές της Ελλάδας σήμερα!

Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας αποτελεί τροχοπέδη για την ελληνική ανάπτυξη. Το μνημόνιο και τα μέτρα που το συνοδεύουν εξασθένησαν δραματικά την ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να σταθούν ικανοποιητικά στις…