Άρθρα με την ετικέτα Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες

Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες

Τρεις ελληνικές παρουσίες στις 2500 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως

Αισθητή είναι η ελληνική παρουσία στον κατάλογο με τις 2.500 εταιρείες ανά τον κόσμο που έχουν δαπανήσει τα περισσότερα κονδύλια σε τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) την περίοδο 2016-2017. Στην συγκεκριμένη λίστα υπάρχουν τρεις…