Άρθρα με την ετικέτα Έλαστρον

Έλαστρον

Έλαστρον: Εκτίναξη κερδών το 2021

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Μείωση τζίρου και ζημιές στο τρίμηνο

Μειωμένο τζίρο και αυξημένες ζημιές εμφάνισε ο όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 11,7 εκ. ευρώ από 12,2 εκ. ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 1,1 εκ. ευρώ ή 9,7% επί των…

Σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα τριμήνου για την Έλαστρον

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν τα αποτελέσματα του ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατά το 1ο τρίμηνο του 2013, ύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, παρά την ελαφρά πτώση του κύκλου εργασιών σε 12,2 εκατ. ευρώ από 12,5 εκατ.…