ΕΕ: Ενίσχυση 292 εκατ. ευρώ σε υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 24 έργα σε 23 κράτη-μέλη και θα ενισχύσει τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων με 292 εκατ. ευρώ.

Σήμερα (13/9), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 24 έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

Συνολικά, θα λάβουν από την ΕΕ επιχορηγήσεις ύψους περίπου 292 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να αναπτύξουν τις σχετικές υποδομές κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα έργα που επιλέχθηκαν σήμερα θα επιταχύνουν τη δημιουργία του ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού με υδρογόνο που είναι απαραίτητες για την ευρεία χρήση των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Ο μηχανισμός για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων συνδυάζει τις επιχορηγήσεις του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» με τη στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο την αύξηση του αντικτύπου των επενδύσεων.

Η Επίτροπος Μεταφορών, Αντίνα Βαλεάν, δήλωσε: «Επενδύοντας 292 εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσουμε περίπου 5.700 σημεία φόρτισης που θα βρίσκονται σε σχεδόν 1.400 σταθμούς φόρτισης, καθώς και περίπου 57 σταθμούς ανεφοδιασμού με υδρογόνο κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ, μέσα στην επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την ανάγκη να αυξηθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ, τα έργα θα συμβάλουν στην απεξάρτηση του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα».

Για περισσότερες πληροφορίες και τον κατάλογο των έργων εδώ.