Υπουργείο Εργασίας: Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Όλες οι ανατροπές στα εργασιακά και τις απεργίες – Τι προβλέπεται για την τηλεργασία

196

Αυστηρότερους όρους για την κήρυξη απεργίας, διατήρηση των διατάξεων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αλλαγές στο πλαίσιο των απολύσεων, αλλά και την καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που κατέθεσε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

 «Το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Η Ελλάδα ακολουθεί τις πολιτικές των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν», δήλωσε ο υπουργός, μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σε κλίμα έντασης, εντός και εκτός βουλής μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις  των κομμάτων μέσα στο σαββατοκύριακο.

Τι αλλάζει στις απεργίες

Μια από τις νέες διατάξεις σε σχέση με το προσχέδιο του νομοσχεδίου, είναι η αυστηροποίηση του πλαισίου κήρυξης απεργίας. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι, εάν κριθεί παράνομη απεργία ή στάση εργασίας που έχει κηρυχθεί από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, δεν επιτρέπεται (μια πρακτική που ακολουθείται σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι σήμερα), η κήρυξη απεργίας από την αντίστοιχη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση για το ίδιο θέμα.
Αυτό σημαίνει, ότι αν την κρίνει παράνομη το δικαστήριο, δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί, ακόμη και αν προκηρυχθεί εκ νέου από άλλη συνδικαλιστική οργάνωση.

Ακόμη προβλέπονται τα ακόλουθα:
• Αστική ευθύνη συνδικαλιστών: Προστίθεται διάταξη, σύμφωνα με την οποία τόσο οι συνδικαλιστές που πραγματοποιούν καταλήψεις, αποκλεισμούς ή ασκούν βία, εμποδίζοντας τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στην απεργία να εργαστούν, όσο και η συνδικαλιστική τους οργάνωση, θα έχουν αστική ευθύνη. Η ευθύνη δεν βαραίνει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά εκείνους που προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις, ενώ η καταβολή αποζημίωσης προϋποθέτει την άσκηση αγωγής από τη θιγόμενη επιχείρηση.
• Ποσοστό εγγυημένης υπηρεσίας: Η ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία κατά τη διάρκεια απεργιών στην κοινή ωφέλεια, ορίζεται κατ’ αρχήν σε 33%, αλλά προβλέπεται ότι μπορεί να μειωθεί με ΚΥΑ που εκδίδουν, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος ή συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων. Σε περίπτωση που δεν επέλθει η συμφωνία για το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, η διαφορά παραπέμπεται στη μεσολάβηση του ΟΜΕΔ.
• Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης, ότι προϋπόθεση για κήρυξη απεργίας και εκλογή διοικητικού συμβουλίου, είναι να υπάρχει διαθέσιμο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ενώ απαγορεύει την ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες και κόμματα.
• Προστασία συνδικαλιστών: Η αγωγή για να κριθεί, εάν ένας συνδικαλιστής έχει απολυθεί εγκύρως, συζητείται με τις ίδιες ταχύτατες διαδικασίες που ισχύουν σε περίπτωση αγωγής για την κήρυξη μιας απεργίας ως παράνομης. Η ανάγκη για ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης προκύπτει από το ότι εάν ο απολυθείς δικαιωθεί, μετά από χρόνια, θα έχει αποκλειστεί από τη συνδικαλιστική δράση. Επίσης, απλοποιείται η ειδοποίηση των συνδικαλιστικών στελεχών για τη λήψη συνδικαλιστικής άδειας, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει χώρα, είτε μία εβδομάδα πριν τη λήψη της άδειας, όταν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο λόγος, είτε σε όλως έκτακτες περιπτώσεις, ακριβώς πριν τη λήψη της (διαγράφηκε μια τρίτη ενδιάμεση περίπτωση).
• Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις: Προστέθηκε ότι με Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις (ΕΓΣΣΕ) μπορεί να καθορίζονται και μισθολογικοί όροι, οι οποίοι ισχύουν μόνο για τους συμβαλλόμενους στη σύναψη της ΕΓΣΣΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4093/2012.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Η μη κωδικοποίηση των συλλογικών συμβάσεων (ΣΣΕ) δεν θα επιφέρει την ακύρωση της συλλογικής σύμβασης που υπεγράφη, όπως προβλεπόταν στο σχέδιο στη δημόσια διαβούλευση, αλλά απλώς δεν θα ισχύουν οι παλαιοί όροι συλλογικών συμβάσεων που δεν κωδικοποιήθηκαν.
• Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων: Διευκρινίστηκαν οι συνέπειες από τη μη καταχώριση των στοιχείων -και επικαιροποίηση αυτών- των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο σχετικό μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ).

Άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου

Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες…ανατροπές που επιφέρει στις εργασιακές σχέσεις το νομοσχέδιο και θεωρούνται σημαντικές τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους:

– Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με την οποία αντιμετωπίζονται η μαύρη εργασία και οι αδήλωτες υπερωρίες.
– Η σύσταση της Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.
– Η θέσπιση νέων αδειών για τους γονείς και φροντιστές, όπως η άδεια 14 ημερών για τους νέους πατέρες και η επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ γονική άδεια και για τους δύο γονείς.
– Η δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας και ύστερα από αίτηση του εργαζομένου.
– Η θέσπιση αστικής ευθύνης για συνδικαλιστές οι οποίοι ασκούν βία ή γενικότερα προβαίνουν σε παράνομες πράξεις κατά τη διάρκεια απεργιών.
– Η λήψη μέτρων, προληπτικών και κατασταλτικών, για την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, μεταξύ άλλων με την κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
– Η κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
– Η θέσπιση του δικαιώματος αποσύνδεσης στην τηλεργασία.
– Η καθιέρωση πλαισίου προστασίας και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες.
– Η αύξηση των επιτρεπόμενων υπερωριών, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ.
– Η διεύρυνση των κλάδων στους οποίους επιτρέπεται η λειτουργία τις Κυριακές, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα τις μεσογειακές.
– Η διεύρυνση της προστασίας των εργαζομένων από άκυρες απολύσεις και η θέσπιση δυνατότητας επιπλέον (τριπλάσιας) αποζημίωσης, αντί επαναπρόσληψης, στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
– Η αύξηση της αποζημίωσης απόλυσης για τους εργατοτεχνίτες και εξίσωση με εκείνη των υπαλλήλων.
– Η αναβάθμιση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» με μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και διευκόλυνση των ελέγχων.

Μετά τις δηλώσεις και τις επικριτικές θέσεις που εκφράστηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και τους εκπροσώπους των εργαζομένων (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ) μέσα στο Σαββατοκύριακο, αναμένονται και οι επίσημες τοποθετήσεις επί συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου. 

Σχόλια