Το Χρηματιστήριο Αθηνών τίμησε για 9η χρονιά την Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου υπογράμμισε την ανάγκη υιοθέτησης της ποσόστωσης στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων εταιρειών

Τιμώντας την Ημέρα της Γυναίκας το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε χθες την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου η οποία κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

«Για ένατη συνεχή χρονιά, το Χρηματιστήριο τιμά την Ημέρα της Γυναίκας και φέτος με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε μία ξεχωριστή προσωπικότητα του χώρου της κεφαλαιαγοράς η οποία κάνει περήφανη την Ελλάδα εκπροσωπώντας την στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Είναι η τρίτη χρονιά που το Χρηματιστήριο Αθηνών, ως μέλος της κοινής Πρωτοβουλίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων, του UN Global Compact και του Sustainable Stock Exchanges Initiative, συμμετέχει στην κοινή Πρωτοβουλία Ring the Bell for Gender Equality. Φέτος, ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα από 100 διεθνή Χρηματιστήρια και Αποθετήρια» δήλωσε κατά τον χαιρετισμό του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης επισημαίνοντας την ουσιαστική προσπάθεια που επιχειρείται από την πλευρά των Sustainable Stock Exchanges παγκοσμίως να αναδείξουν το ρόλο της γυναίκας σε κάθε τομέα της επιχειρηματικότητας αλλά και των κεφαλαιαγορών.

H πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου τόνισε μεταξύ των άλλων: «Το 2020 μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως η χρονιά της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς μετά από πολλά χρόνια υιοθετήθηκε ένα νέο, αναμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο των αλλαγών που προτάθηκαν, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εισηγήθηκε και την υιοθέτηση της ποσόστωσης στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμετοχή ικανών γυναικών με υψηλή κατάρτιση στα εν λόγω ΔΣ οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους στην στρατηγική ανάπτυξη των εταιρειών. Και αυτό ήταν μία αυτονόητη ανάγκη καθώς οι γυναίκες βρίσκονται σε όλες τις βαθμίδες του επαγγελματικού στίβου αλλά όχι σε θέσεις ευθύνης. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το 50% των γυναικών (30-34) στην Ελλάδα έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση (πάνω από το ΕΕ27 μέσο όρο (46%)) ενώ το ποσοστό γυναικών στα ΔΣ ανέρχεται μόλις σε 10% σε αντίθεση με μέσο όρο ΕΕ 27 στο 28%. Αυτή η εθνική πρωτοβουλία κατατάσσει πλέον την Ελλάδα σε μία από τις πλέον πρωτοπόρες χώρες που τόλμησαν να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την ισότητα των φύλων και μάλιστα εκτιμήθηκε ιδιαίτερα θετικά τόσο από το «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων», την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η ποσόστωση όμως αποτελεί ένα μόνο μικρό βήμα στα θέματα ισότητας».