ΟΒΙ: «Κλειδί» για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η προστασία του άυλου κεφαλαίου

Η βιομηχανική ιδιοκτησία βοηθάει τις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε προϊόντα ενώ τα μονοπωλιακά δικαιώματα που προσφέρουν οι τίτλοι προστασίας των διάφορων επινοημάτων, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο, όχι μόνο επιβίωσης, αλλά και ανάπτυξης έναντι του ανταγωνισμού.

Οι ευρεσιτεχνίες, τα βιομηχανικά σχέδια και τα εμπορικά σήματα προστατεύονται και αποτελούν άυλο κεφάλαιο και περιουσιακό στοιχείο για όλες τις επιχειρήσεις.

Στην Ευρώπη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατέχουν τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή σήματα, έχουν 68% υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο και οι υπάλληλοί τους αμείβονται με υψηλότερους μισθούς σε σχέση με όσες δεν είναι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, με τη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής, βασισμένης στην προστασία του άυλου κεφαλαίου της επιχείρησης, καθίσταται ευκολότερη η υποστήριξη και η ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων.

Διαβάστε περισσότερα στο startupper.gr.