Οι προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές μεταφορές στο επίκεντρο του ΕΣΠΑ 2021 -2027

Η στρατηγική και οι προτεραιότητες της Ελλάδας αναλύθηκαν διεξοδικά σε μια σειρά εκδηλώσεων στα πλαίσια της 85ης ΔΕΘ

Πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση με θέμα «Συνδυασμένες υποδομές μεταφορών ως όχημα περιφερειακής ανάπτυξης». Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 85η ΔΕΘ, είναι η 4η από μία σειρά εκδηλώσεων που στόχο έχουν να αναδείξουν τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της Ελλάδας την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, με βάση τις οποίες θα εξειδικευτούν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Την εκδήλωση συντόνισε η κα Στέλλα Αλεξοπούλου, Γραφείο Υφυπουργού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Συντονίστρια του Στόχου Πολιτικής «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη» του ΕΣΠΑ 2021 -2027. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις συνδυασμένες υποδομές των μεταφορών σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, όπου στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια πράσινη κινητικότητα, θα προσφέρουν καθαρές, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές μεταφορές, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της χώρας μας, σε εναρμόνιση με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι: Βύρωνας Καμπαράκης, Μονάδα G.3 “Ελλάδα – Κύπρος”, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κορκολής, Υπεύθυνος Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Σύμβουλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για θέματα Ανάπτυξης, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Χρήστος Βίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ.

Βύρωνας Καμπαράκης: Όλοι μας βιώνουμε τις αρνητικές συνέπειες από την κλιματική αλλαγή 

Ο Βύρωνας Καμπαράκης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών και πώς αυτές συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο Καμπαράκης υπογράμμισε ότι «Σήμερα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των εκπομπών του θερμοκηπίου συνολικά. Όπως πολύ συχνά έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο στόχος δεν είναι να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 και να αφήσουμε απέξω τις μεταφορές. Το σύστημα των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την εφοδιαστική αλυσίδα, την οικονομία, την κοινωνία, τις επιχειρήσεις. Και όλοι μας βιώνουμε τις αρνητικές συνέπειες από την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ρύπανση, θόρυβος, ατυχήματα, συμφόρηση, δυσκολία της σύνδεσης. Με το νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027 γίνεται προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο, να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας νέας βιώσιμης κινητικότητας στην αγορά των μεταφορών.

Οι συνθήκες πλέον είναι ώριμες, υπάρχουν οι οικονομικές συνθήκες, οι πόροι χρηματοδότησης των έργων αυτών, η αγορά είναι ώριμη, καθώς και η τεχνολογία για την υλοποίηση των έργων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τρεις στρατηγικούς στόχους για την πραγματοποίηση της νέας γενιάς βιώσιμης κινητικότητας: ο πρώτος στόχος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα στο 55% έως το 2030, και 50% αντίστοιχα για τα φορτηγά και τα ημιφορτηγά. Υπάρχουν ακόμα προτάσεις για να μπουν ανάλογοι περιορισμοί στη ναυτιλία, την τιμολόγηση του άνθρακα στις αερομεταφορές, κα. Ο δεύτερος στόχος είναι η πολυτροπικότητα, και αφορά τη διασύνδεση των μέσων, να μπουν τα πληροφοριακά συστήματα που θα επιτρέψουν τη σύνδεση των υπηρεσιών, κα. Και ο τρίτος στρατηγικός στόχος είναι η ύπαρξη καθαρών και προσβάσιμων μεταφορών, προσιτών οικονομικά που θα φθάσουν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης. Εδώ υπάρχει και μία μεγάλη πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο σχεδιασμός αυτών των νέων μέτρων, να κατατεθούν προτάσεις, να εγκριθούν, και να υλοποιηθούν οι προτάσεις αυτές σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι περιφερειακές ανισότητες συχνά εμποδίζουν αυτή την αλλαγή, και το νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027 προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το κενό ώστε να μη μείνει κανείς απέξω».