Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με την περισσότερο κλειστή οικονομία στην Ε.Ε

Έκθεση του ΚΕΦίΜ, σε συνεργασία με το καναδικό Ινστιτούτο Frase

Τροφή για σκέψη προβληματισμό πρέπει να αποτελέσουν τα συμπεράσματα- για το μοντέλο και την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική της χώρας μας- έκθεσης που διεξήγαγε το το ΚΕΦΙΜ σε συνεργασία με το καναδικό ινστιτούτο Fraser. Τα φωτεινά μυαλά των δυο προαναφερθέντων  θεσμών έκαναν φύλλο και φτερό την ελληνική οικονομία και έφτασαν στην παραδοχή μιας αλήθειας που πρέπει να μας κινητοποιήσει.

Ποια είναι αυτή; Ότι παρά τα μνημόνια και τις πολιτικές αποσοβιετικοποιήσης η ελληνική οικονομία εξακολουθεί και είναι η πιο κλειστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα που σημαίνει ότι υφίστανται ακόμη αγκυλώσεις, γραφειοκρατικές ανωμαλίες και εμπόδια που ανακόπτουν  την πορεία της προόδου και της ανάπτυξης. Ενθαρρυντικό βεβαίως είναι το γεγονός ότι η έκθεση αφορά το 2019, οπότε είχαμε, στο δεύτερο εξάμηνο εκλογές, νέα κυβέρνηση  και νέα οικονομική πολιτική. 

Μέχρι το 2019 η οικονομία της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά την οικονομική της ελευθερία, είχε μια θέση ανάμεσα στο Κιργιστάν και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ σε σχέση με την κατάταξη, που αφορούσε δεδομένα του 2018, η χώρα μας είχε σημειώσει άνοδο τεσσάρων θέσεων. Η μεγάλη εικόνα όμως είναι ότι σύμφωνα με τη μελέτη, η Ελλάδα μέχρι το 2019, κατείχε την 78η θέση ανάμεσα σε 165 χώρες του δείκτη οικονομικής ελευθερίας. Κι’ όλα αυτά, το επαναλαμβάνουμε, πάρα τα μνημόνια και την θεσμική υιοθέτηση πολιτικών που προφανώς μέχρι τότε δεν εφαρμόστηκαν πρακτικά.

Η αναλυτική κατάταξη της Ελλάδας στα πέντε βασικά πεδία του δείκτη

-Μέγεθος του κράτους: 146η θέση (άνοδος 5 θέσεων σε σχέση με το 2018)

-Κράτος δικαίου και ιδιοκτησιακά δικαιώματα: (56η θέση πτώση 4 θέσεων)

-Πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα: 67η θέση (άνοδος 2 θέσεων)

-Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο: 57η θέση (άνοδος 2 θέσεων)

-Ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την επιχειρηματικότητα: 87η θέση (πτώση 8 θέσεων)

Η κατάταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ελλάδα μέχρι το 2019 βρισκόταν τελευταία ανάμεσα στις 27 χώρες στη γενική κατάταξη, 21η στο μέγεθος του κράτους, 24η στην πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα, και τελευταία στα τρία λοιπά πεδία του δείκτη.

Ο διευθυντής των ερευνών του ΚΕΦΙΜ ο κύριος  Αριστείδης Χατζής σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της έκθεσης ανέφερε τα παρακάτω:

“Ο πλούτος δημιουργείται κυρίως με έναν τρόπο, την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Αυτό προϋποθέτει συναλλαγές σε ανοιχτές ανταγωνιστικές αγορές που λειτουργούν μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που εγγυάται τις αρχές του κράτους δικαίου και ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με την περισσότερο κλειστή οικονομία στην Ε.Ε. και με ένα αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο. Παρά τις άτολμες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, παραμένουμε τελευταίοι στην Ε.Ε. διότι οι ανταγωνιστές μας ανοίγουν ταχύτερα τις δικές τους αγορές και βελτιώνουν τους θεσμούς τους. Αν αυτό δεν αλλάξει, ας μην έχουμε υψηλές προσδοκίες για το μέλλον”.