Εξειδίκευση μέτρων: Αυτές είναι οι 7 προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου

Τι ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών

Επτά προτεραιότητες και έξι στόχους του οικονομικού επιτελείου περιέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο υπουργός:

1η προτεραιότητα: Η επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

2η προτεραιότητα: Η συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Στις έως σήμερα μειώσεις φόρων, έρχονται, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, να προστεθούν οι ακόλουθες:

 • Συνεχίζεται, και για το 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό τομέα.
 • Επεκτείνεται για το 2022 η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Μειώνεται περαιτέρω ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων, σε μόνιμη βάση, από το 24% στο 22%. Για παράδειγμα, νομικό πρόσωπο με κέρδη 20.000 ευρώ, με τον φορολογικό συντελεστή 24% έπρεπε να καταβάλει φόρο 4.800 ευρώ. Με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 22%, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 400 ευρώ. Το όφελος της επιχείρησης, με βάση και την πρώτη μείωση (από το 28% στο 24%), ανέρχεται σε 1.200 ευρώ λιγότερο φόρο.
 • Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο 2022.
 • Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού από το 24% στο 13%, έως τον Ιούνιο 2022.
 • Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, έως τον Ιούνιο 2022.
 • Καταργείται ο φόρος γονικών παροχών- δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά αξίες έως 800.000 ευρώ.
 • Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα, στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2022.
 • Μειώνεται, σε μόνιμη βάση ο ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή, από το 13% στο 6%.
 • Τέλος, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, θα υπάρξει μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, που θα ισχύσει για το 2022. Τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης, που είναι σε εξέλιξη, θα είναι διαθέσιμα έως το τέλος του έτους.

3η προτεραιότητα: Η συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με σκοπό τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, τα οποία σήμερα υπερβαίνουν τα 40 δισ. ευρώ.

Με συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η τακτική πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η προετοιμασία για πρόωρη εξόφληση μέρους των διμερών δανείων που σύναψε η Ελλάδα με τις χώρες της ευρωζώνης το 2010, η περαιτέρω αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ και η δημιουργία πλαισίου και η έκδοση «πράσινων» ή «βιώσιμης ανάπτυξης» ομολόγων.

4η προτεραιότητα: Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με πολιτικές, όπως είναι η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» η οποία ήδη υλοποιείται, η υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα και η αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 12,7 δισ. ευρώ.

5η προτεραιότητα: Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Με συγκεκριμένες πολιτικές:

 • Φορολογικά κίνητρα για την περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 • Αναμόρφωση του πλαισίου της φορολοταρίας.
 • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση. Οι δαπάνες αυτές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.
 • Φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται θα επωφεληθούν με έκπτωση φόρου της τάξης του 30% σε ετήσια βάση, για τρία χρόνια. Ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να συμπράξουν, συστήνοντας ένα νέο νομικό πρόσωπο και να τύχουν της ίδιας έκπτωσης.