emea business monitor

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: «Πόλεμος ανακοινώσεων» με αιχμές για τον διαγωνισμό

Νέες ανακοινώσεις με αιχμές, υπονοούμενα και προειδοποιήσεις για τυχόν παρατυπίες στην συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας εξέδωσαν οι εκπρόσωποι των δυο ομίλων που έχουν υποβάλλει δεσμευτικές προσφορές.

Αιχμές και υπονοούμενα για τη διαγωνιστική διαδικασία πώλησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά αφήνουν οι δυο όμιλοι που υπέβαλλαν προσφορές με δεσμευτικές προτάσεις την Παρασκευή στον ειδικό διαχειριστή της εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία» (ΕΝΑΕ).

Στην ανακοίνωση της ONEX Technologies, που είχε αντιρρήσεις για την απρόσμενη παράταση της προθεσμίας όσο και για ορισμένες πτυχές του διαγωνισμού, επισημαίνεται ότι «αν η διαγωνιστική διαδικασία ικανοποιούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις μας, θα είχαμε την δυνατότητα για άλλη μια φορά, μέσα από μία ανταγωνιστική προσφορά μας, να καταθέσουμε ένα τίμημα αντάξιο του μεγαλύτερου ναυπηγείου της χώρας και ενός από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου». Υπογραμμίζεται εκ νέου ότι η προσφορά που υποβλήθηκε – μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών και την εγγυητική επιστολή – ήταν «μη ανταγωνιστική» και «συμβολικού χαρακτήρα», με σκοπό διατηρήσει το έννομο δικαίωμα παρακολούθησης και επέμβασης στην διαδικασία.

Επίσης νέα ανακοίνωση με συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό πώλησης των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά εξέδωσε και η εταιρεία Pyletech Shipyards, θυγατρική του Ομίλου North Star, συμφερόντων Θεόφιλου Πριόβολου, με την οποία επισημαίνεται πως ο ειδικός διαχειριστής βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και της προκήρυξη του διαγωνισμού δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται να προβεί σε «κρίσεις περί του ευλόγου ή μη του προσφερθέντος τιμήματος, αλλά μόνο έκθεση περί του αποτελέσματος του διαγωνισμού».

Επίσης, γίνεται ειδική αναφορά στις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων από τον ειδικό διαχειριστή της ΕΝΑΕ σε διάφορους αγοραστές 116 στρέμματα των πρώην ναυπηγείων έναντι 4,1 εκατ. ευρώ, τονίζοντας: «Άρα, τα λεγόμενα περί δήθεν αντικειμενικών αποτιμήσεων που έχει στα χέρια του ο διαχειριστής, είναι αβάσιμα».
Μάλιστα αφήνει αιχμές για τυχόν παραβίαση της νομοθεσίας ή προσπαθειών αλλαγής των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση της ONEX Technologies

Σχετικά με τον διαγωνισμό για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά η ανακοίνωση της ONEX Technologies αναφέρει: «Ο Όμιλός μας λόγω διαφόρων ανακριβών αναφορών περί δεύτερης ανταγωνιστικής προσφοράς στον διαγωνισμό των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά ενημερώνει πως :

1. Οι διευκρινίσεις που μας δόθηκαν στα πλαίσια της κλειστής και απόρρητης διαγωνιστικής διαδικασίας, μέχρι 48 ώρες, προ της εκπνοής του διαγωνισμού των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, κρίναμε πως δεν μπόρεσαν να καλύψουν στο ελάχιστο τις απαιτήσεις μας, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού πλάνου μας, με μοναδικό σκοπό μας την διατήρηση της λειτουργίας των υπό πώληση υποδομών «Ναυπηγείων Σκαραμαγκά», ως ναυπηγείο.

2. Η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό, όπως ενημερώσαμε τους αρμόδιους την 10-12-2020, αλλά και με ειδικό δεσμευτικό υπόμνημα εντός του φάκελου / προσφοράς που υποβάλλαμε την 11-10-2020, ήταν «μη ανταγωνιστική» και συμβολικού χαρακτήρα. Ο μοναδικός λόγος που το πράξαμε, όπως δηλώσαμε και επεξηγήσαμε στην προσφορά μας, ήταν για να διατηρήσουμε το έννομο δικαίωμα παρακολούθησης και επέμβασης στην διαδικασία, όπου και όταν αυτό απαιτηθεί.

3. Ο Όμιλος μας έχει, ήδη, αποκτήσει τα ναυπηγεία Νεώριου Σύρου με αξία εξαγοράς μέσα από διαδικασία εξυγίανσης περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διαπραγματεύεται την αξία απόκτησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας μέσω διαδικασίας εξυγίανσης περί τα 270 εκατομμύρια ευρώ.

4. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε αποδεδειγμένα τις αξίες των Ναυπηγείων της Πατρίδας μας, κάτι το οποίο, αν η διαγωνιστική διαδικασία ικανοποιούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις μας, θα είχαμε την δυνατότητα για άλλη μια φορά, μέσα από μία ανταγωνιστική προσφορά μας, να καταθέσουμε ένα τίμημα αντάξιο του μεγαλύτερου ναυπηγείου της Χώρας και ενός από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου, τίμημα που δεν μπορεί φυσικά να υστερεί των προηγούμενων ιστορικά καταγεγραμμένων αξιών που προαναφέραμε».

Η νέα ανακοίνωση της Pyletech Shipyards

Νέες διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό πώλησης των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) περιέχει η σημερινή ανακοίνωση της Pyletech Shipyards, έχοντας επισημάνει «προβληματικά σημεία» στην αρχική της ανακοίνωση.

Όπως για παράδειγμα ότι η σημαντική για την λειτουργία του ναυπηγείου ανυψωτική εγκατάσταση υποβρυχίων και μικρών σκαφών (Ship Lift) δεν περιλαμβάνεται στην πώληση (θα ενοικιάζεται στον νέο ιδιοκτήτη -μαζί με τον αιγιαλό- έναντι 400.000 ευρώ τον χρόνο) καθώς και η δεξαμενή Νο.5 αφού ανήκει στην ΕΤΑΔ και θα διατεθεί σε νέο διαγωνισμό!

«Την 11η Δεκεμβρίου 2020, και σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης Διενέργειας
Ανεξάρτητου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υποβολής Προσφορών, διεξήχθη ο ανεξάρτητος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση συνόλου στοιχείων ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. 

Κατατέθηκαν δυο προσφορές, μια από την PYLETECH SHIPYARDS S.A. και μία από την ONEX, οι οποίες κρίθηκαν έγκυρες και νομότυπες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των συναφών εγγυητικών επιστολών.
Τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 7 του Ν. 4307/2014 είναι:
“Μετά τη, σύμφωνα με την πρόσκληση, λήξη της διαδικασίας υποβολής ο ειδικός
διαχειριστής αποσφραγίζει τις προσφορές και συντάσσει έκθεση, η οποία αναφέρει τον πλειοδότη. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους νόμιμα κατέθεσαν προσφορές και υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του παρόντος κεφαλαίου με σχετική αίτηση αποδοχής της”.
Κατά συνέπεια, τόσο η Πρόσκληση Διενέργειας του Διαγωνισμού, όσο και ο Νόμος περί ειδικής διαχείρισης προβλέπουν ότι ο ειδικός διαχειριστής οφείλει απλώς να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο έκθεση περί αναφοράς του πλειοδότη, όπως αυτός προέκυψε από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, αιτούμενος την αποδοχή αυτής.
Στον ειδικό διαχειριστή, ο οποίος λειτουργεί ως υπάλληλος επί του πλειστηριασμού (βλ. ενδεικτικά τις διατάξεις των άρθρων 74 παρ. 3 και 75 παρ. 2) δεν επιτρέπονται κρίσεις περί του ευλόγου ή μη του προσφερθέντος τιμήματος, αλλά μόνο έκθεση περί του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Επίσης, δεν προβλέπεται, ούτε στην Πρόσκληση, αλλά ούτε και στο Ν. 4307/2014, η δυνατότητα στους πιστωτές της ΕΝΑΕ ή σε άλλα πρόσωπα, να εκφράσουν άποψη σε σχέση με το προσφερθέν τίμημα ή τη σκοπιμότητα ολοκλήρωσης της μεταβίβασης. Οτιδήποτε άλλο παραβιάζει το νόμο. Η παραβίαση του νόμου ή η αλλαγή του είναι προφανές ότι αποτελεί πολύ αρνητικό μήνυμα προς άλλους ξένους επενδυτές, που παρακολουθούν τι γίνεται» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 9 Οκτωβρίου ξεκίνησε ο διεθνής διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, του μεγαλύτερου Ναυπηγείου της χώρας αλλά και ολόκληρης της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Είχε προηγηθεί απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8 Μαρτίου 2018 για την έγκριση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς για την υπαγωγή της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία» (ΕΝΑΕ Α.Ε.) στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης λόγω χρεών και αδυναμίας αποπληρωμής.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.