Πανευρωπαϊκό μπλακ άουτ στις τραπεζικές συναλλαγές!

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί τις τελευταίες ώρες το σύστημα TARGET2, το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο, που επιτρέπει την μεταφορά κεφαλαίων από μια τράπεζα σε μια άλλη, τόσο εντός μιας χώρας όσο και μεταξύ χωρών στην Ευρώπη.

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί τις τελευταίες ώρες το σύστημα TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system 2), το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο, που επιτρέπει την μεταφορά κεφαλαίων από μια τράπεζα σε μια άλλη, τόσο εντός των τραπεζών μιας χώρας της Ευρώπης όσο και μεταξύ χωρών στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Tο TARGET2 είναι το κυρίαρχο σύστημα μεγάλων πληρωμών στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, καθώς διαχειρίζεται σχεδόν το 90% της συνολικής αξίας των πληρωμών σε ευρώ.
Οι εμπορικές τράπεζες το χρησιμοποιούν για να επεξεργάζονται πληρωμές σε ευρώ και να μεταφέρουν κεφάλαια από τη μια τράπεζα στην άλλη εύκολα και με ασφάλεια. Το ίδιο σύστημα χρησιμοποιούν και οι κεντρικές τράπεζες. Γι’ αυτό θεωρείται ως απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας στην Ευρώπη.
Σε ορισμένες χώρες οι κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών μπορούν να κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των τραπεζών τους, αλλά δεν μπορούν να κάνουν συναλλαγές με άλλες τράπεζες, ενώ σε άλλες χώρες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας όλα τα συστήματα των εγχώριων τραπεζών.

Περισσότερες από 1.700 τράπεζες χρησιμοποιούν το σύστημα TARGET2 για να διενεργούν συναλλαγές σε ευρώ, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό των πελατών τους. Συνυπολογίζοντας τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές, περισσότερες από 55.000 τράπεζες παγκοσμίως είναι προσβάσιμες μέσω του TARGET2.

Το πρόβλημα έχει επηρεάσει πάνω από 400 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπη και τις περισσότερες τράπεζες της ΕΕ καθώς το TARGET2 είναι ένα σύστημα πληρωμών υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Ευρωσυστήματος.

 Αν και αρχικά είχε αναφερθεί ότι πρόκειται για “τεχνικό πρόβλημα”, υπάρχουν πληροφορίες ότι το σύστημα έχει δεχτεί κυβερνοεπίθεση και καταβάλλονται προσπάθειες να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να επανέλθει η λειτουργία του. 

Το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (ΤARGET2) είχε τεθεί εκτός λειτουργίας τη 10η και τη 13η Απριλίου αλλά τότε είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι είχε παραμείνει κλειστό λόγω των επίσημων αργιών της Μεγάλης Παρασκευής και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών κιαι Διαμαρτυρομένων αντίστοιχα.