ΟΛΠ: Παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος

Δεκτή έγινε η επιστολή παραίτησης του Φου Τσενγκιού από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς που προχώρησε στην εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους και την ανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα.

Την αποδοχή παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Φου Τσενκγιού ανακοινώσε ο Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς μετά την αιφνιδιαστική αποστολή επιστολής, με σημερινή ημερομηνία, στην οποία ανακοινώνει προς τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτησή του.

Στην συγκεκριμένη επιστολή αναφέρεται πως η παραίτησή του έχει άμεση ισχύ ενώ δεν αναφέρονται τα αίτια της απόφασής του να υποβάλλει την παραίτησή του μια εβδομάδα μετά  την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε., στην οποία εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2019, αυξημένο κατά 27% σε σχέση με το 2018.

Ταυτόχρονα ο ΟΛΠ ανακοίνωση της απόφαση της μητρικής εταιρείας να αναθέσει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στον  Ζανγκ Ανμίνγκ.

Ύστερα από τις εξελίξεις αυτές το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΠ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με νέα σύνθεση αποτελούμενο από τα εξής μέλη:

  • Γιου Ζενγκ Γκανγκ, Πρόεδρος Δ.Σ. 
  • Ζανγκ Ανμίνγκ, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Τζιανχούι Ζου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
  • Μπόμινγκ Φενγκ, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
  • Γκόρντον Κουόγνκ Τσε Κέουνγκ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
  • Τσι Ιπ Σινγκ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
  • Νικόλαος Αρβανίτης,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
  • Χαραλάμπης Καραμανέας, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
  • Ιωάννης Μώραλης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
  • Απόστολος Παπαποστόλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΛΠ το 2019 είχε κύκλος εργασιών 149,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 12,3%), κέρδη προ φόρων  47,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 12,5%) και καθαρό αποτέλεσμα 35,4 εκατ. ευρώ βελτιωμένο κατά 27 % σε  σχέση με τη  χρήση του 2018, μετά την καταβολή ποσού  5,4 εκατ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο  ως αντάλλαγμα παραχώρησης για τη χρήση 2019.