emea business monitor

Βασίλης Ψάλτης: Η Alpha Bank στηρίζει την οικονομία τώρα που μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης

Αφού ανέφερε πως η ανάληψη των καθηκόντων του συμπίπτει με τα 140 χρόνια από την ίδρυση της τράπεζας, ο Βασίλης Ψάλτης ανέφερε στην μεγάλη ευθύνη που έχει αναλάβει καθώς και την δέσμευση του στους κοινούς στόχους για τους μετόχους και την στήριξη της ελληνικής οικονομίας. 

O κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία της Τράπεζας εντός του 2018, τονίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής της, γεγονός το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να  ανακτήσει την επιχειρησιακή της ευελιξία. Παράλληλα, η Τράπεζα αντιμετωπίζει με επιτυχία τη μεγάλη πρόκληση της εξυγίανσης του Ισολογισμού της με την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου, την ενίσχυση της ρευστότητάς της και τη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής της βάσης.

Έβδομη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη στην επίλυση των κόκκινων δανείων

Ιδιαίτερα στο θέμα της επίλυσης του υψηλού ποσοστού των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, η Τράπεζα επιτάχυνε την προσπάθεια πωλήσεων σχετικών χαρτοφυλακίων δανείων και το 2018 πέτυχε την έβδομη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη και την υψηλότερη μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση τριών χαρτοφυλακίων συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 3 δισ. περίπου και αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 7 δισ. περίπου.

Ο κ. Ψάλτης έδωσε έμφαση στην προτεραιότητα που δίνει η Τράπεζα διαχρονικά στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, παρέχοντας χρηματοδότηση στους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας όπου η ζήτηση είναι ισχυρή, με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 3 δισ. το 2018. Η Τράπεζα ανέλαβε την προώθηση καινοτόμων  πρωτοβουλιών και επενδύσεων, αποσπώντας παράλληλα τη διάκριση “Most Active Issuing Bank in 2018 in Greece” από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για δεύτερο συνεχές έτος.

Όσον αφορά στο μέλλον, με αρχή το 2019, ο κ. Ψάλτης μίλησε για τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Alpha Bank, δηλαδή την ισχυρή και ποιοτική κεφαλαιακή της βάση, την ενισχυόμενη θέση ρευστότητας, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητά της στην επιτυχή υλοποίηση μεγάλων έργων μετασχηματισμού και βέβαια το Ανθρώπινο Δυναμικό της.

Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης της Alpha Bank

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς άξονες στους οποίους επικεντρώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου για τα επόμενα έτη:

  • Επιτάχυνση της επίλυσης του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχει ως προς αυτό η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, αλλά και στοχευμένες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και των θεσμικών παραγόντων της χώρας.
  • Στήριξη της δυναμικής ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα, μέσω νέων χρηματοδοτήσεων προς την πραγματική οικονομία και μέσω ενός διευρυμένου συνόλου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη διευκόλυνση και ανάπτυξη της δραστηριότητας των Πελατών μας.
  • Αξιοποίηση των εξελισσόμενων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, μέσα από το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, προς το σκοπό ανταπόκρισης στην ανάγκη για ταχεία, απλή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση μέσα από κάθε κανάλι, και ενίσχυσης της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της Τράπεζας.
  • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με προσήλωση στο αποτέλεσμα, μέσα σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον που παρέχει στους υπαλλήλους τα μέσα και την εκπαίδευση για την υποστήριξη της εργασίας τους, αλλά και τα κατάλληλα κίνητρα και την αντίστοιχη επιβράβευση για τη συμβολή τους στην επίτευξη των κοινών μας στόχων. 

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Βασίλης Ψάλτης ανέφερε ότι απώτερος στόχος της Στρατηγικής της Τράπεζας είναι η αλλαγή σελίδας, με την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού και την επάνοδο σε υγιή επίπεδα κερδοφορίας και δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους, ενώ τόνισε ότι εντός του τετάρτου τριμήνου του έτους η Τράπεζα σκοπεύει να επικοινωνήσει τη συνολική της Στρατηγική, μέσω της οποίας θα αντιμετωπίσει δραστικά θέματα του παρελθόντος και θα τοποθετηθεί στο κέντρο των εξελίξεων για το μέλλον.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.