Οι επιστήμονες ψάχνουν τρόπους για την αξιοποίηση του CO2

Βλέψεις επιστημόνων για αξιοποίηση του εκλυόμενου CO2

Συνάντηση επιστημόνων από όλο τον κόσμο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γερμανία με στόχο την αναζήτηση νέων τρόπων εξοικονόμησης χρημάτων από τη διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα.

Πιο συγκεκριμένα, επιθυμία τους είναι η μετατροπή μέρους των αερίων που απελευθερώνονται και επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, σε προϊόντα προς όφελος του ανθρώπου. Δεν είναι λίγες, επίσης, οι νέες επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσοστά άνθρακα από όσα απελευθερώνουν τελικά. Σύμμαχός τους σε αυτή την προσπάθεια είναι η τεχνολογία, η οποία ισχυρίζονται πως μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά. Μάλιστα, με πρώτη ύλη το διοξείδιο του άνθρακα γίνονται ήδη κάποια βήματα όπως η δημιουργία καυσίμων, λιπασμάτων, πρωτεϊνών, ακόμα και τούβλων για την οικοδόμηση κτιρίων.

Μέχρι σήμερα, κοινή πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων ήταν η καταγραφή των εκπομπών των αερίων και στη συνέχεια η καταβολή προσπαθειών για μείωση των ρύπων, ακόμα και μεταφέροντας τις εκλύσεις των αερίων υπογείως.

Μια τέτοια τακτική ωστόσο κρίνεται από αρκετούς τόσο ως αναποτελεσματική όσο και δαπανηρή, συνεπώς η αναζήτηση ενός νέου τρόπου εκμετάλλευσης του διοξειδίου του άνθρακα ως πρώτη ύλη φαίνεται να  κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις των επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο ενισχύει με τις θέσεις της και η Katy Armstrong, διευθύντρια του Κέντρου Αξιοποίησης Άνθρακα στο Πανεπιστήμιο του Sheffield: “Κάθε μας πράξη έχει τις συνέπειές της. Οφείλουμε να κατασκευάζουμε προϊόντα χωρίς να αυξάνουμε τις εκπομπές CO2 και θα είναι ακόμα θετικότερο αν καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή  tην κατεύθυνση ακόμη και τα απόβλητα του διοξειδίου του άνθρακα”