Που μεταφράζει την επιτυχία της Τράπεζας σε επιτυχία για τους ανθρώπους μας;

Πιστεύουμε, με ειλικρίνεια, ότι όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε αποφασιστικές λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα.

Αυτό είναι το ζητούμενο και το διακύβευμα σήμερα. Κανένας μετασχηματισμός δεν μπορεί να πετύχει αν πρώτα δεν καταφέρουμε μαζί να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εργασιακό περιβάλλον με ξεκάθαρη πρόταση αξίας για όλους τους εργαζόμενους. Οι αλλαγές που προτείνουμε μας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιστεύουμε σε ένα απλούστερο και πιο ευέλικτο πλαίσιο επαγγελματικής εξέλιξης.

Θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα πλαίσιο που διευκολύνει και προάγει τη δυνατότητα για ταχύτερη επαγγελματική εξέλιξη, συνδέει την αμοιβή με τα χαρακτηριστικά της κάθε θέσης εργασίας, και ανταμείβει τη συνεισφορά του εργαζόμενου στα αποτελέσματα της Τράπεζας. 

Προσβλέπουμε το πλαίσιο αυτό να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας χωρίς διαχωρισμούς και να εξασφαλίζει ότι οι κανόνες και οι κανονισμοί που μας διέπουν, δεσμεύουν όλους μας ενιαία.

Σχεδιάζουμε αυτό το νέο πλαίσιο να μην περιορίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να μην επηρεάζει τις σχέσεις αναφοράς ή το υφιστάμενο οργανόγραμμα της Τράπεζας.

Συνδέουμε άμεσα την επαγγελματική εξέλιξη του εργαζόμενου με την αξιολόγηση της συνολικής του απόδοσης και προσφοράς. Το νέο σύστημα  εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα, την αξιοκρατία και προάγει την ενεργή συμμετοχή του κάθε εργαζομένου.

Υποστηρίζουμε την επιβράβευση της συνεισφοράς. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζουμε μια νέα δομή μισθοδοσίας, απλούστερη και ανταποδοτική. Σε αυτή τη δομή, υπάρχει διαφάνεια, αξιοκρατία και όλοι οι εργαζόμενοι διατηρούν το υφιστάμενο επίπεδο των καταβαλλόμενων αμοιβών τους.

Για να πετύχουμε, πρέπει να ενστερνιστούμε όλοι το όραμα του μετασχηματισμού της Τράπεζάς μας. Να εργαστούμε σκληρά. Να ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία. Να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα. Να επιβραβεύσουμε την απόδοση.

Να πιστέψουμε ότι μπορούμε και οφείλουμε να δημιουργήσουμε μαζί ένα πιο δίκαιο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον σε αυτήν την Τράπεζα. Την Τράπεζα που η Ελλάδα εμπιστεύεται εδώ και 178 χρόνια.