ΤΧΣ: Υποβολή παραίτησης από τον Αντρέα Μπερούτσο

Ο Αντρέας Μπερούτσος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), υπέβαλε την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι η παραίτηση του κου Μπερούτσου έχει άμεση ισχύ.