Μεταπτυχιακό: Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία, Φωτοειδησιογραφία

«Άνοιξε» η πλατφόρμα του προγράμματος από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν πλέον πρόσβαση στην πλατφόρμα για την διαδικτυακή υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία». Τ’ οποίο, προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 έχουν προκηρυχθεί πενήντα (50) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο MSc «Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη Διπλώματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον προσεχή Οκτώβριο και θα διεξαχθούν με τον συνδυασμό της δια ζώσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι 18/9/2022 μέσω του ιστότοπου https://sportjournalism.uop.gr

Στον ίδιο ιστότοπο έχει αναρτηθεί το κείμενο της προκήρυξης καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.