Τα ελληνικά προϊόντα που “εκτόξευσαν” κατά 324% τις ελληνικές εξαγωγές στη Βραζιλία

Κατά 324% εκτοξεύτηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Βραζιλία το 2018 με αποτέλεσμα να σημειώσουν τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση που παρουσιάστηκε τα τελευταία 14 χρόνια.

Αυτό υπογραμμίζεται σε ενημερωτικό έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Καθοριστικό ρόλο στην ανωτέρω αύξηση διαδραμάτισε η κατηγορία «Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα» (ορυκτά λάδια) αφού έφτασε σχεδόν τα 59 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικών σχετικών εξαγωγών έναν χρόνο νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και για τα ορυκτέλαια που σημείωσαν αύξηση 100%.

Ωστόσο σημειώνεται πως σε διάφορα προϊόντα μας και ιδιαίτερα σε αυτά που έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως το ελαιόλαδο παρατηρήθηκε άνοδος 12%, αλλά και τα φάρμακα σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 100% και 12,1%  αντίστοιχα.

Νέα προϊόντα όπως το τσιμέντο (αύξηση 100%) αλλά και βιομηχανικά προϊόντα όπως «μηχανές, συσκευές και μηχανικές συσκευές» αλλά και «μέρη και εξαρτήματα μηχανών για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία υφαντικών υλών» καταλαμβάνουν πλέον, κορυφαία θέση στις σχετικές εξαγωγές μας.

Αναλυτικότερα, τα κυριότερα προϊόντα που κυριάρχησαν το 2018, στις εξαγωγές μας προς τη Βραζιλία ήταν τα εξής:

 1. Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα (αύξηση 100%).
 2. Ορυκτέλαια (αύξηση 100%).
 3. Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία clinkers (αύξηση 100%).
 4. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του (αύξηση 12%).
 5. Εμπιστευτικά προϊόντα (αύξηση 46%)
 6. Μάρμαρο τραβερτίνη & αλάβαστρο και τεχνουργήματα από αυτές (μείωση 25,1%).
 7. Μηχανές, συσκευές και μηχανικές συσκευές (αύξηση 70%).
 8. Μέρη από ξυράφια και μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, από κοινά μέταλλα (μείωση 5%).
 9. Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό (μείωση 2,9%).
 10. Φάρμακα που περιέχουν αντιβιοτικά, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (αύξηση 100%).
 11. Μέρη και εξαρτήματα μηχανών για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία υφαντικών υλών (αύξηση    2.114%).
 12. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες (αύξηση 100%).
 13. Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, χωρίς υπόθεμα, που έχουν υποστεί απλή  έλαση, με πάχος <= 0,2 (αύξηση 17%).
 14. Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα (αύξηση 12,1%).