ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,7% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Σημαντική ετήσια άνοδο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο, ενισχυμένος κατά 7,7% στο σύνολο της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς, έναντι βελτίωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2018 με το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο παρουσίασε αύξηση 13,1%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 – Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2017 – Φεβρουαρίου 2018, σημείωσε επίσης άνοδο, κατά 9,7%. Η μεταβολή ήταν ίση με αυτήν που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 7,7% τον Φεβρουάριο 2019, σε ετήσια βάση, προήλθε από την άνοδο κατά 6,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς και κατά 9,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Σε επίπεδο τομέα, η άνοδος προήλθε από την αύξηση κατά 7,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: καπνού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, μη μεταλλικών ορυκτών, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

Την άνοδο μετρίασε κάπως η μείωση κατά 3,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων, η οποία οφείλεται στις μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.