Νέο “άλμα” για τις εξαγωγές τον Νοέμβριο, κατά 16,3%

Νέα διψήφια αύξηση εμφάνισαν οι ελληνικές εξαγωγές τόσο τον Νοέμβριο όσο και τους πρώτους 11 μήνες του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση και των εισαγωγών, οδήγησε σε αύξηση σε διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εξαγωγών, τον Νοέμβριο 2018, ανήλθε στο ποσό των 3.043,4 εκατ. ευρώ (3.469,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.616,9 εκατ. ευρώ (3.080,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε άνοδο κατά 172,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 9,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία ενισχύθηκε κατά 182,2 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 10,1%.

Το ίδιο διάστημα, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.591,3 εκατ. ευρώ (5.203,2 εκατ. δολάρια) έναντι 4.081,3 εκατ. ευρώ (4.776,2 εκατ. δολάρια) τον Νοέμβριο του 2017, ενισχυμένη κατά 12,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αντίστοιχη μεταβολή παρουσίασε μείωση κατά 79 εκατ. ευρώ, ή κατά 2,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημείωσε αύξηση κατά 30,8 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 1%.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Νοέμβριο 2018 ανήλθε σε 1.547,9 εκατ. ευρώ (1.733,4 εκατ. δολάρια) έναντι 1.464,4 εκατ. ευρώ (1.695,3 εκατ. δολάρια) τον αντίστοιχο μήνα του 2017, αυξημένο κατά 5,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή εμφάνισε άνοδο κατά 251,6 εκατ. ευρώ, ή 16,3%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 151,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 10,8%.

Σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 30.855,6 εκατ. ευρώ (36.633,3 εκατ. δολάρια) έναντι 26.232,5 εκατ. ευρώ (29.601,9 εκατ. δολάρια) το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 17,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή ενισχύθηκε κατά 2.128,1 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 11,7%, και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημείωσε άνοδο κατά 2.083,4 εκατ. ευρώ, ή κατά 11,5%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών τους 11 πρώτους μήνες του προηγούμενου έτους ανήλθε στο ποσό των 51.036,4 εκατ. ευρώ (60.241,3 εκατ. δολάρια) έναντι 46.091,3 εκατ. ευρώ (51.580,4 εκατ. δολάρια) το αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 10,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αντίστοιχη μεταβολή εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 1.208,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημείωσε άνοδο κατά 2.858,6 εκατ. ευρώ, ή κατά 8,8%.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 να ανέλθει σε 20.180,8 εκατ. ευρώ (23.608,0 εκατ. δολάρια) έναντι 19.858,8 εκατ. ευρώ (21.978,5 εκατ. δολάρια) την αντίστοιχη περίοδο του 2017, οριακά αυξημένο κατά 1,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 919,2 εκατ. ευρώ, ή κατά 5,3%, ενώ η χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία ενισχύθηκε κατά 775,2 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 5,4%.