ΕΛΣΤΑΤ: Στο 0,9% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Ανοδικά κινήθηκε και τον Ιούλιο ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωση η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2017 με το 2016.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2018, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Ιουλίου παρουσίασε μείωση 1,8% έναντι πτώσης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2017 – Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης επίσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2015 – Ιουλίου 2016.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) τον Ιούλιο παρουσίασε αύξηση 0,8%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2017, έναντι ανόδου 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2017 με το 2016.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2018, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Ιουλίου σημείωσε πτώση 1,4%, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2017 – Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2015 – Ιουλίου 2016.