emea business monitor

Οριστικά την Τετάρτη το 12μηνο έντοκο γραμματίο από τον ΟΔΔΗΧ

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για την έκδοση εντόκων γραμματίων 12 μηνών από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 625 εκατ. ευρώ. Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη από το 2010, όταν τα προηγούμενα έντοκα είχαν κυκλοφορήσει με το ασφυκτικό κόστος του 4,85%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επενδυτές και αγορές αναμένουν με μεγάλη ανυπομονησία την Ελληνική έκδοση, ενώ η απόδοση υπολογίζεται πως θα κυμανθεί κάτω από 1,5%. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 15 Μαρτίου 2019.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360. 

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Διάθεση εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 (Τ+2).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους οι οποίοι θα αποκτηθούν  με  έναν  από  τους παρακάτω τρόπους:

  1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

           Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 έως και Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018.

  1. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.