Αύξηση 30% – 40% των στόχων των τραπεζών για τα “κόκκινα” δανεία το 2018

Αυξημένοι κατά 30% – 40% σε σχέση με το 2017, είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους το 2018. Το ποσοστό αυτό που αναφέρουν τραπεζίτες, θέτει σε “συναγερμό” τις διοικήσεις των τραπεζών και προδιαγράφει τη στροφή σε πιο δραστικά μέσα ανάκτησης οφειλών, όπως οι πλειστηριασμοί και οι πωλήσεις “κόκκινων” δανείων. 

Οι αναθεωρημένοι στόχοι που απέστειλαν στον SSΜ οι τράπεζες τις προηγούμενες ημέρες περιλαμβάνουν μείωση των προσδοκιών για το αποτέλεσμα των αναδιαρθρώσεων και των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και στο χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής (δάνεια μικρών επιχειρήσεων, στεγαστικά και καταναλωτικά).

Έτσι, ενώ το μέχρι στιγμής πλάνο των τραπεζών προέβλεπε ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά περίπου 40 δις. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 θα προέλθει από ένα μίγμα στρατηγικής αποτελούμενο κατά 40% από διαγραφές, 30% ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, 15% πωλήσεις δανείων και 15% εισπράξεις από αναδιαρθρώσεις δανείων, αυτό αναδιαμορφώνεται με χαμηλότερο στόχο για τις εισπράξεις από αναδιαρθρώσεις – ρυθμίσεις, υψηλότερο για πλειστηριασμούς και πωλήσεις NPLs και μειωμένη “ταχύτητα” για διαγραφές δανείων.

Σημειώνεται ότι οι αρχικοί στόχοι για τη μείωση των NPEs κατά την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019 προέβλεπαν μείωση μέσω διαγραφών κατά 13,9 δισ. ευρώ, μέσω πωλήσεων κατά 7,4 δισ. ευρώ, μέσω ρευστοποιήσεων (πλειστηριασμών) κατά 11,5 δισ. ευρώ και μόλις κατά 6 δισ. ευρώ μέσω εισπράξεων.

Στο διάστημα που απομένει μέχρι τα τέλη του 2019, οι τράπεζες πρέπει να έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα τους στα 66,7 δισ. ευρώ από τα 102,9 δισ. ευρώ του Ιουνίου 2017 και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα 40,2 δισ. ευρώ από 72,80 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Αυτή η μείωση κατά 36,2 και 32,6 δισ. ευρώ αντίστοιχα, θα πρέπει να επιτευχθεί με αύξηση των στόχων κατά 30% – 40% για την επόμενη χρονιά. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι τράπεζες σχεδιάζουν να βγάλουν προς πώληση μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ μέχρι το α΄ τρίμηνο του 2018, και παράλληλα αναμένουν την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 
Μόνο από το γεγονός ότι οι πλειστηριασμοί έχουν μείνει μέχρι στιγμής ανενεργοί, ενώ μέσω αυτών τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα πρέπει να μειωθούν κατά 11,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2019, οδηγεί σε πλειστηριασμούς  περίπου 6 δισ. ευρώ μέσα στο 2018.