ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ μέσα στην κρίση

Στις επιδιώξεις του Ομίλου ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ αναφέρθηκε ο επικεφαλής του Ομίλου Γιώργος Περιστέρης, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης. “Βασική στρατηγική επιδίωξη του Ομίλου μας είναι να εξαρτώμεθα στο μέλλον όλο και λιγότερο από το κατασκευαστικό αντικείμενο, που είναι από τη φύση του κυκλικό και ευμετάβλητο, αναπτύσσοντας νέες σταθερές, προβλέψιμες και μακροχρόνιες πηγές εσόδων και κερδοφορίας, όπως είναι οι παραχωρήσεις, τα ενεργειακά έργα και τα άλλα έργα υποδομών, που γίνονται με συμπράξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι κατά βάση εξωστρεφείς, ιδιαίτερα στους τομείς των υποδομών, μεταφορών και της καθαρής ενέργειας, με την έννοια της υποκατάστασης εισαγωγών”, ανέφερε ο Γ. Περιστέρης.

Ταυτόχρονα, ο Γ. Περιστέρης αναφέρθηκε και στο επενδυτικό σοκ που χρειάζεται η Ελλάδα: “Ο όμιλος μας είναι ιδανικά τοποθετημένος για να υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική και ταυτόχρονα να συμβάλει και να αξιοποιήσει το επενδυτικό σοκ που έχει ανάγκη η Ελλάδα, στο οποίο έχουμε πολλές  φορές αναφερθεί.

Αυτό το άκρως απαραίτητο επενδυτικό σοκ  μπορεί να προέλθει μόνο με πρωταγωνιστές τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτές έχουν αντέξει capital controls, ραγδαία αύξηση της φορολογίας, πανάκριβα επιτόκια, έχουν βαθιά γνώση συγκεκριμένων επενδύσεων που άμεσα μπορούν να προχωρήσουν. Κι είναι κυρίως αυτές που επιδεικνύουν στην πράξη αυτό που έχουμε τονίσει ότι χρειάζεται η χώρα παράλληλα με το επενδυτικό σοκ: έναν επενδυτικό πατριωτισμό! Μόνο οι ελληνικές επιχειρήσεις που πιστεύουν στη χώρα και τις δυνατότητες μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για αναστροφή του κλίματος, καθώς αυτές αποδέχονται τον κίνδυνο χώρας και γνωρίζουν πώς να πλοηγήσουν τις επενδύσεις τους στους μαιάνδρους της δύσκολης και βαλτωμένης ελληνικής γραφειοκρατίας. Οι ξένοι επενδυτές, όπως έχουν δείξει και διεθνείς μελέτες στην πλειονότητα των περιπτώσεων ακολουθούν”.

Τέλος, ο Γ. Περιστέρης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις επενδύσεις στον καιρό της κρίσης: “Ο Όμιλός μας είναι από τους ελάχιστους στην Ελλάδα που και μπορεί και ξέρει και θέλει να κάνει επενδύσεις. Το αποδείξαμε επενδύοντας ήδη πάνω από 1,5 δις ευρώ στα χρόνια της κρίσης. Έχουμε το αναγκαίο μέγεθος, εξαιρετική αποτελεσματικότητα στις δραστηριότητές μας και μια μεγάλη βεντάλια δραστηριοτήτων και συμμαχιών, που μας επιτρέπουν να επενδύσουμε ταυτόχρονα σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη μέσα στο 2017 έχουν δρομολογηθεί νέες επενδύσεις της τάξης των 300 εκατ. ευρώ στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των υποδομών.

Παράλληλα, διαθέτουμε ένα σημαντικό ανεκτέλεστο κατασκευαστικό αντικείμενο, αλλά και αξιόλογη παρουσία στις αγορές του εξωτερικού, είμαστε η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στις ανανεώσιμες πηγές, όπου τον επόμενο χρόνο  θα φτάσουμε τα 1000 MW εγκατεστημένης ισχύος, έχουμε αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουμε μεγάλα έργα και παραχωρήσεις στην ενέργεια, στους αυτοκινητοδρόμους, στα αεροδρόμια, στα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, επενδύουμε και στην εξόρυξη, βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση λευκολίθου ενώ ταυτόχρονα έχουμε οικοδομήσει σημαντικές συμμαχίες τόσο στη μετοχική μας σύνθεση όσο κι από πλευράς στρατηγικών εταίρων και η σοβαρότητα μας ανοίγει τις πόρτες διεθνών θεσμικών χρηματοδοτών όπως η EIB και η EBRD και ιδιωτικών funds.

Ιδιαίτερα στον τομέα της καθαρής ενέργειας, με ανεξάντλητους φυσικούς πόρους για την παραγωγή της, με ιδανική μορφολογία εδάφους και υψηλή κατασκευαστική τεχνογνωσία για την αποθήκευσή της (π.χ. αντλησοταμιεύσεις), η χώρα μας μπορεί να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ισότιμη συμμετοχή της με υψηλότατη εγχώρια προστιθέμενη αξία στην ενεργειακή επανάσταση που συντελείται παγκοσμίως.

Εμείς είδαμε την ευκαιρία των ανανεώσιμων πηγών από πολύ νωρίς και σήμερα ο Όμιλός μας δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος στην αγορά των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Είμαστε ταυτόχρονα στην κατάλληλη θέση, στη σωστή στιγμή, για την επόμενη μέρα της επανάστασης της καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα. Μιας επανάστασης που θα μας επιτρέπει να συνδυάζουμε μακροχρόνια και υγιή κερδοφορία με την επίτευξη ευρύτατων εθνικών και κοινωνικών ωφελειών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, απασχόλησης, ασφάλειας εφοδιασμού κ.λπ.

Μάλιστα, ετοιμάζουμε εδώ και καιρό και την επόμενη ημέρα για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, προωθώντας επενδύσεις στο νέο μεγάλο στοίχημα, που είναι η αποθήκευση ενέργειας μέσω αντλησοταμιεύσεων. Γιατί θα πρέπει η Ελλάδα να εισάγει μπαταρίες για να αποθηκεύσει ενέργεια, όταν μπορούμε να υλοποιήσουμε επενδύσεις σε φυσικές μπαταρίες όπως είναι οι αντλησοταμιεύσεις που επιπλέον έχουν εξαιρετικά αυξημένη εγχώρια προστιθέμενη αξία;

Ήμασταν εδώ πριν την κρίση, είμαστε ενεργά και δυναμικά παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης  και θα παραμείνουμε εδώ  οικονομικά υγιείς και κατάλληλα προετοιμασμένοι και για την επόμενη μέρα”.