1 δισ. ευρώ υπόσχεται να “ρίξει” o ΣΥΡΙΖΑ στις ελληνικές startup

του Γιάννη ΔΙΟΝΑΤΟΥ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 

Σε μία συζήτηση του EMEAgr με το Γιώργο Σταθάκη, υπεύθυνο του τομέα Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, διατυπώθηκαν σκέψεις για την τεχνολογία, την έρευνα και ανάπτυξη που συζητώνται στο οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν τις startups.

Με ακρογωνιαίο λίθο  τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, στον ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζουν το δικό τους πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των ελληνικών startup, όταν θα αναλάβει το τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας.

Η πρώτη σκέψη αφορά στη θεσμική θωράκιση των πανεπιστημίων αναφορικά με την έρευνα και τις τεχνολογίες που παράγονται στο εσωτερικό τους. Επιβάλλεται να εισαχθεί η σχετική νομοθεσία που είναι διάχυτη στα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πανεπιστήμια, που διασφαλίζει ότι το πανεπιστήμιο παρακρατεί το μεγαλύτερο ποσοστό από την κάθε τεχνολογία ή πατέντα που αποκτά εμπορική χρήση (συνήθως 60 προς 40% είναι η κατανομή ανάμεσα στο ίδρυμα και τους ερευνητές).

Δεύτερον, το πανεπιστήμιο θα μπορεί να συμβάλλει από κοινού με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και στο δεύτερο στάδιο που αφορά στα εγχειρήματα των startup και άλλων παρόμοιων πεδίων ανάπτυξης των εφαρμοσμένων τεχνολογιών. Τα διαθέσιμα μοντέλα σε ΗΠΑ και Ευρώπη είναι αρκετά, αν και συγκλίνουν στη δημιουργία ισχυρών πόλων υποδοχής και καλλιέργειας εφαρμογών, με ορίζοντα 5ετίας, που επιτρέπουν την οριστική ανάδειξη των βιώσιμων ιδεών και την υποχρεωτική από εκεί και πέρα έξοδο των δραστηριοτήτων από τον πόλο υποδοχής.

Ξεκάθαρη επίσης είναι η πρόταση που αναφέρει ο υπεύθυνος Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Σταθάκης, σε ό,τι αφορά τα φορολογικά κίνητρα που θα πρέπει να συνοδεύουν μια startup στα πρώτα της βήματα. Φορολογική ασυλία για πέντε έτη στις ελληνικές startup”, είναι η πρόταση Σταθάκη.

Εντυπωσιακή όμως είναι η πρόταση που ανέφερε ο κ. Σταθάκης για τη χρηματοδότηση των ελληνικών startup. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει την δημιουργία ενός ταμείου ύψους δισ. ευρώ, στο οποίο το ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει με ποσοστό 50% και οι ιδιώτες (τράπεζεςιδιώτες επενδυτές, venture capital κ.α.) με αντίστοιχο ύψους ποσοστό

Όπως αναφέρει ο κ. Σταθάκης, τα κεφάλαια αυτά, σε ό,τι αφορά την κρατική συμμετοχή, θα δεσμευτούν από το επόμενο ΕΣΠΑενώ με τον τρόπο αυτό το κράτος θα συμμετέχει αντίστοιχα και στην ζημιάαλλά και στη επιτυχία μιας startup εταιρείαςανακυκλώνοντας τα έσοδα από τα επιτυχή εγχειρήματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί στενά ότι συμβαίνει γύρω από τις startup στην Ελλάδα και έχει συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο“, αναφέρει, τέλος, ο κ. Σταθάκης.