Νέα “κοινοπραξία” για το Stage One Pre-Seed Accelerator

Την συνεργασία τους στο πλαίσιο του Stage One Pre-Seed Accelerator ανακοίνωσαν οι Innovation Farm και PJ Tech Catalyst Fund που επενδύει σε νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια του κύκλου τους στον χώρο του ICT.

PJCatalystFUND_WhiteBack_Logo_454*280

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το PJ Teach Catalyst Fund, θα είναι ο επίσημος συνεργάτης του συγκεκριμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης που θα υλοποιηθεί για δεύτερη φορά στην Β. Ελλάδα. Η δυνατότητα χρηματοδότησης από το PJ Tech Catalyst στους finalists, σε συνδυασμό δυνατότητας διεκδίκησης θέσης στον incubator του ομίλου Quest iqbility, που είναι  στρατηγικός συνεργάτης του PJ Tech Catalyst σε θέματα business incubation, είναι σημαντικά οφέλη που προσφέρονται από το Stage One Pre-Seed Accelerator.

Σημειώνεται ότι το Stage One Pre-Seed Accelerator διανύει περίοδο προεγγραφών κατά την οποία προσφέρονται χρήσιμες πληροφορίες και ανατροφοδότηση σχετικά με τα υποβαλλόμενα σκεπτικά ενώ λαμβάνουν χώρα σχετικές audition. Σύμφωνα με την Innovation Farm, κατά τις 16 συνολικά εβδομάδες  της συνολικής διάρκειας, θα επιχειρηθεί η σταδιακή επιλογή και ενίσχυση μέσω εξειδικευμένης καθοδήγησης των νεοφυών επιχειρήσεων που θα διεκδικήσουν μεταξύ άλλων την χρηματοδότησή τους στο demo day με την λήξη της επιτάχυνσης. Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι οι πολύτιμες εμπειρίες των δύο συνεργατών αναμένεται να προσδώσουν τα μέγιστα στις συμμετέχουσες ομάδες.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το Stage One Pre-Seed Accelerator αναμένεται να τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη καθώς και σε επιλεγμένες περιοχές της Β. Ελλάδας. Για την αίτηση προεγγραφής και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στη σχετική ιστοσελίδα.