Ολοκληρώθηκε το πρώτο πρόγραμμα “επιτάχυνσης” του Stage One στη Θεσσαλονίκη

Η Innovation Farm, σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Αλεξάνδρειου TEI Θεσσαλονίκης και τη συνδρομή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσαν τον πρώτο Stage One accelerator στην Θεσσαλονίκη.

Οι συντελεστές, οι υποστηρικτές (Repower Greece), οι ειδικοί partners (Microsoft BizSpark), καθώς και οι συμμετέχοντες ειδικοί καθοδηγητές των ομάδων και σύμβουλοι, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι επιταχυνόμενες ομάδες εργάστηκαν σε χώρους που προσέφερε το ΕΒΕΘ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 και παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η ΜοΚΕ του ΑΤΕΙΘ. Για 40 περίπου ημέρες το Stage One υποδεχόταν αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Επίσης αξίζει να αναφερθεί, ότι ενδιαφέρον για συμμετοχή τους, εξέφρασαν και  ομάδες ή μεμονωμένα άτομα που όμως τελικά δεν κατέθεσαν αίτηση.

Συνολικά στο πρόγραμμα εισήχθησαν 17 ομάδες  και κατόπιν αξιολόγησης ξεκίνησαν οι 16. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Stage One, ακολούθησε η φάση της επιτάχυνσης για 10 εβδομάδες (+2 παράταση), κατά τις οποίες προσφέρθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις από την ομάδα των Guides και των επισκεπτών ειδικών (specialists), με την μέθοδο του coaching. Κατά την διάρκεια της κεντρικής αυτής περιόδου του προγράμματος, προσφέρθηκαν υπηρεσίες συμβουλευτικής και αντιμετωπίσθηκαν διάφορα θέματα που είχαν να κάνουν με την συνοχή των ομάδων αλλά και τις ελλείψεις τους σε ανθρώπινους πόρους, σε τεχνογνωσία και σε επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Το πρόγραμμα επίσης στήριξε η Microsoft που μέσω της Innovation Farm και του Bizspark, προσέφεραν δωρεάν και απεριόριστο λογισμικό στις συμμετέχουσες ομάδες, αλλά και τεχνογνωσία και δικτύωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τέλος της περιόδου αυτής ακολούθησε επαναξιολόγηση που έφερε 8 ομάδες στην τελική παρουσίαση DEMO DAY τον Ιούνιο.

Τα συμπεράσματα και οι εμπειρίες από την πρώτη αυτή διεξαγωγή του προγράμματος ήταν πολύτιμα τόσο για τους οργανωτές και υποστηρικτές όσο και για τους συμμετέχοντες.

H Innovation Farm και οι συνεργάτες της, έχουν ήδη προχωρήσει στον σχεδιασμό ενός συνόλου εξειδικευμένων προγραμμάτων επιχειρηματικής επιτάχυνσης που αναμένεται να αρχίσουν να υλοποιούνται από το φθινόπωρο.