emea business monitor

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και νεοφυής επιχειρηματικότητα

της Μαριάνθης ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ*

Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της, να εργάζεται με υπομονή και επιμονή, βάσει των αξιών της, για την επίτευξη των στόχων της.

Οι ανοιχτές, άμεσες και διαφανείς σχέσεις της επιχείρησης με τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τη δραστηριότητά της, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη γρήγορη προσαρμογή της στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και κλειδί για την ταχεία ανάπτυξη της. Η εταιρική υπευθυνότητα, στη θεωρητική της βάση, είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η επιχείρηση “διασφαλίζει την ενεργό συμμόρφωση στο πνεύμα του νόμου, χρησιμοποιώντας ηθικά πρότυπα ενταγμένα στη διεθνή πρακτική”. Η λειτουργία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας αποτελεί, για μια νεοσύστατη επιχείρηση, ένα νέο, διαφορετικό τρόπο διοίκησης που σε πρώτη φάση διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της, ενώ στη συνέχεια της δίνει τη δυνατότητα να κερδίσει την υποστήριξη μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται.

Βασικά συστατικά μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης είναι η οργάνωσή της, η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η συνέπεια και η συνεχής εξυπηρέτηση των πελατών και η ανταπόδοση στην κοινωνία και το περιβάλλον, από τα κέρδη που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες της. Πιο συγκεκριμένα και για να δώσουμε ένα παράδειγμα:

Η tradeNOW είναι μια πρωτοεμφανιζόμενη εταιρεία στον χώρο της ανταλλακτικής οικονομίας, που στήθηκε σε τέσσερεις άξονες οι οποίοι απευθύνονται στον πελάτη, τον εργαζόμενο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Δεδομένης της εμπορικής της υπόστασης, ο πρώτος άξονας που αναπτύσσει είναι η ασφάλεια στις συναλλαγές. Με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας στο χρήστη της πλατφόρμας, η εταιρεία σχεδίασε μηχανισμούς ασφάλειας για την αποτελεσματική διαχείριση κίνδυνων.

Στο δεύτερο άξονα, που αφορά στους εργαζόμενους, η εταιρεία με επίγνωση των προσωπικών αναγκών και φιλοδοξιών των ατόμων που αποτελούν το έμψυχο δυναμικό της, δημιούργησε ένα εξατομικευμένο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών, το οποίο αφενός συντελεί σ’ ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον και αφετέρου επιτυγχάνει τη συνολική βελτίωση του επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών προς τον πελάτη.

tradeNOW_CSR_195335Ο τρίτος άξονας είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και η ανταποδοτικότητα. Η επιχείρηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Η tradeNOW επιστρέφει μέρος των κερδών της στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, εντάσσοντας τον εαυτό της σε ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, αποτελούμενο από επιλεγμένες ΜΚΟ. 

Τέλος, ο τέταρτος μεγάλος άξονας είναι η περιβαλλοντική ευαισθησία που οφείλει να επιδεικνύει μια σύγχρονη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό η tradeNOW επέλεξε τη συνεργασία με εγνωσμένου κύρους τοπικές οργανώσεις, συνεισφέροντας έτσι ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της οικολογικής απειλής.

Οι τρόποι με τους οποίους η tradeNOW υλοποιεί τις προαναφερθείσες πολιτικές, στον τρίτο και τέταρτο άξονα, είναι η παροχή δωρεάν υπηρεσιών πρόσβασης στην πλατφόρμα σε εθελοντικούς οργανισμούς, ιδρύματα και συλλόγους με κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο, η παράλληλη βοήθεια στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους μέσω της δυνατότητας που παρέχει στα μέλη για απευθείας προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και με τη δωρεάν διάθεση πόντων από τα κέρδη της ως μέσο για την πραγματοποίηση ανταλλαγών.

Η εταιρική υπευθυνότητα στο πλαίσιο της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, δεν αποτελεί μία ακόμη νομικής φύσης τροχοπέδη, ούτε μία πολυτέλεια που συναντάται μόνο σε πολυεθνικές εταιρείες. Αντιθέτως η εταιρική υπευθυνότητα, μπορεί και πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της διοικητικής διαδικασίας οδηγώντας στην ολοκλήρωση της επιχειρηματικής δράσης.

*Η Μαριάνθη Σταυρίδου είναι υπεύθυνη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ελληνική startup εταιρεία tradeNOW, με πολύχρονη εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Get real time updates directly on you device, subscribe now.