Σημαντικά και κρίσιμα τα πρώτα βήματα μιας startup

Εκτός από σημαντικά, τα πρώτα βήματα μιας νέας – startup – επιχείρησης είναι εξαιρετικά κρίσιμα προκειμένου το “μπάσιμο” στον επιχειρηματικό “στίβο” να έχει διάρκεια σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένο.

Μεταξύ άλλων μια startup επιχείρηση θα πρέπει να ότι απαιτείται σημαντικός χρόνος προκειμένου να σχεδιαστεί και να κυκλοφορήσει ένα προϊόν, ενώ κρίσιμος είναι ο παράγοντας της ρευστότητας.

Ειδικότερα τα λάθη που συνήθως κάνουν οι startup επιχειρήσεις είναι τα εξής:
– Δεν αντιλαμβάνονται ότι παίρνει πολύ χρόνο να σχεδιαστεί ένα σωστό προϊόν. Ως γνωστό τα προϊόντα λογισμικού σπάνια καταφέρνουν να εισαχθούν στην αγορά στην αρχικώς καθορισμένη ημερομηνία. Αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα και οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, καθώς οι ιδρυτές των εταιρειών συχνά δεν κάνουν σωστή εκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται για να γίνει μία ιδέα, αντικείμενο πώλησης.

– Δεν αντιλαμβάνονται το χρόνο που χρειάζεται για να τοποθετηθεί σωστά ένα προϊόν. Παίρνει αρκετό χρόνο και προσπάθεια να εντοπίσει η κάθε εταιρεία το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

– Δε διασφαλίζουν ότι θα έχουν αρκετή ρευστότητα. Αρκετοί πελάτες καθυστερούν να πληρώσουν τους λογαριασμοί τους. Αν δεν έχει γίνει πρόβλεψη για να υπάρχει αρκετή ρευστότητα, η δραστηριότητα μιας εταιρείας μπορεί να επιβραδυνθεί ή και να σταματήσει.

– Δεν αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων παίρνει χρόνο. Δεν πρέπει να υπάρχει πίεση στην ομάδα που παίρνει τις αποφάσεις, καθώς τα μέλη της συνήθως έχουν ήδη βεβαρημένο φόρτο εργασίας.

– Δεν κατανοούν ότι η καλή φήμη μιας επιχείρησης χτίζεται σε βάθος χρόνου. Χρειάζεται υπομονή και συνεχής προσπάθεια για διατήρηση καλών σχέσεων με πελάτες, επενδυτές και προμηθευτές.