emea business monitor

SAS Energy Forecasting: Εξοικονόμηση εκατομμυρίων για τις ενεργειακές επιχειρήσεις

To SAS Energy Forecasting αποτελεί την πρόταση της SAS, που αποτελεί εταιρεία ηγέτη στα Business Analytics, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ενέργειας και κοινής ωφέλειας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά αξιοποιώντας τα “μεγάλα δεδομένα” (big data).

Σε αντίθεση με ανταγωνιστικές λύσεις πρόβλεψης ενεργειακού φορτίου, η λύση SAS Energy Forecasting υποστηρίζει πολλαπλούς χρονικούς ορίζοντες – από την επόμενη ώρα μέχρι και τα επόμενα 50 χρόνια.

Ανάγκη για διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας
Αντιμέτωπες με ασταθείς ενεργειακές αγορές και ολοένα και πιο πολύπλοκα χαρτοφυλάκια, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας απαιτούν ισχυρή πρόβλεψη φορτίου για τη βελτίωση του σχεδιασμού και των λειτουργιών τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα φώτα θα ανάβουν όταν οι πελάτες πατούν το διακόπτη. Χωρίς τη χρήση των analytics, η αύξηση του όγκου και της ποικιλίας των δεδομένων μπορούν εύκολα να υπερκεράσουν τα παραδοσιακά συστήματα πρόβλεψης και διαδικασιών.

Oι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μπορούν να χρησιμοποιούν big data από έξυπνους μετρητές, μονάδες παραγωγής ενέργειας και άλλες πηγές για να παράγουν ακριβείς και έγκαιρες προβλέψεις των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων φορτίων, αλλά και της ζήτησης. Αυτό τις βοηθά να εμπορεύονται ενέργεια με καλύτερους όρους στην ελεύθερη αγορά, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται καλύτερα τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γεννήτριες και άλλες πηγές.

Αξιοποιώντας τις ενεργειακές επενδύσεις
ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι επιφορτισμένες με την παροχή ασφαλούς και αξιόπιστης ενέργειας που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών, παρέχοντας παράλληλα αξία στους μετόχους τους. Η ικανότητα πρόβλεψης του όγκου, της μεταβλητότητας και της θέσης της ενεργειακής ζήτησης επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, σύμφωνα με τη SAS.

Σύμφωνα με την Alyssa Farrell, SAS Global Marketing Manager for Energy and Utilities, “Η SAS έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν big data για να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των προβλέψεων. Σε συνεργασία με τους πελάτες μας, αναπτύξαμε το SAS Energy Forecasting για να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στις προβλέψεις. Η λύση περιλαμβάνει μοντέλα πρόβλεψης ειδικά σχεδιασμένα για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων πρόβλεψης για περαιτέρω επεξεργασία ή διαμόρφωση. Εργαλεία data mining και άλλες μέθοδοι ανάλυσης παράγουν προβλέψεις που απεικονίζουν ακριβέστερα την πραγματικότητα στις επιχειρήσεις και καθοδηγούν καλύτερα τα στελέχη λήψης αποφάσεων, από αυτά που ασχολούνται με την πρόβλεψη φορτίων μέχρι και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη”.

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εκμεταλλεύονται τα big data
Oι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν, στο παρελθόν, χρησιμοποιήσει τεχνολογίες πρόβλεψης, με επιτυχία. Όμως οι τρέχουσες προκλήσεις, όπως η πρόσθετη πολυπλοκότητα στην παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας, απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή τόσο στα σύνολα δεδομένων όσο και στα μοντέλα που τροφοδοτούν αυτές τις προβλέψεις.

“Χρειαζόμασταν μια λύση πρόβλεψης που θα ήταν πιο ευέλικτη και θα ανταποκρινόταν καλύτερα στις διακυμάνσεις της ζήτησης που προκαλούνται από διάφορους παράγοντες όπως η γενική οικονομική ύφεση, οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες” αναφέρει ο Andrew Mortimer, Forecasting Optimization Manager της RWE npower, εκ των κορυφαίων εταιρειών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. “Mε την υλοποίηση της λύσης της SAS, έχουμε δει σημαντική μείωση στο ποσοστό σφαλμάτων των προβλέψεων μας, που με τη σειρά της οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Πλέον μπορούμε να αναλύουμε μεγάλα σύνολα δεδομένων με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και αναμένουμε ότι οι εξοικονομήσεις κόστους θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια”.

Όπως αναφέρει η SAS, οι κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμοί ενέργειας και κοινής ωφέλειας παγκοσμίως βασίζονται στην ισχύ της να προσφέρει συστήματα αναλύσεων, προβλέψεων, διαχείρισης ρίσκου και εμπορικής εκμετάλλευσης ενέργειας για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε όλο το εύρος τους, ενώ προσθέτει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη τεχνολογία πρόβλεψης που να προσφέρει την αυτοματοποίηση, την επεκτασιμότητα, τη στατιστική αρτιότητα και διαφάνεια της λύσης SAS.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.