emea business monitor

H Fitch αναβάθμισε την Eurobank

Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης τη βελτιωμένη δομή χρηματοδότησης και τη θέση ρευστότητας της τράπεζας

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Eurobank προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, συνέπεια της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου “κόκκινων” δανείων ύψους 7,5 δισ. ευρώ. 

Η Fitch αναβάθμισε την Eurbank σε “CCC+” από “B-“, όμως διατήρησε το αρνητικό outlook. Με την πώληση του πακέτου κόκκινων δανείων, η Eurobank διαμόρφωσε χαμηλότερο λόγο NPEs προς ακαθάριστα δάνεια, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, ενώ όπως συμπληρώνει η Fitch, η αρνητική προοπτική αντικατοπτρίζει τους κινδύνους από τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις της πανδημίας. 

Κόκκινα δάνεια και περιουσιακά στοιχεία, τα “αγκάθια” τς Eurobank

Στην αξιολόγηση της Eurobank βαρύνει αρνητικά η αδύναμη ποιότητα περιουσιακών στοιχείων και η επιβάρυνση από τα NPEs, με βάση τα διεθνή πρότυπα, αν και μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης και οι δύο δείκτες έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης τη βελτιωμένη δομή χρηματοδότησης και τη θέση ρευστότητας, αν και η τελευταία εξακολουθεί να είναι σχετικά αδύναμη. Το συνολικό χρηματοοικονομικό προφίλ της Eurobank, όπως και άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών, διατηρεί ιδιαίτερα έκθεση στον πιθανό αντίκτυπο της επιδημίας του κορωνοϊού στην κεφαλαιοποίηση και την ποιότητα των assets, υπογραμμίζει ο οίκος.

Η Fitch υπενθυμίζει ότι στις 5 Ιουνίου 2020, η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συμφωνίας με την ιταλική doValue. Οι βασικοί όροι της είναι γενικά σύμφωνοι με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, με ορισμένες βελτιώσεις των όρων εξυπηρέτησης χαρτοφυλακίου, προκειμένου να μετριαστούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για την doValue λόγω του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος.

Παραμένει η πίεση

Παρά τη βελτίωση των δεικτών, η πίεση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της Eurobank θα παραμείνει, σύμφωνα με την Fitch, καθώς η οικονομική επίπτωση από την πανδημία πιθανότατα θα οδηγήσει σε αύξηση των νέων NPEs. Η εισαγωγή του μορατόριουμ και η παροχή κρατικών εγγυήσεων και άλλων μέτρων στήριξης θα μετριάσουν την βραχυπρόθεσμη επιδείνωση της ποιότητας των assets, αναφέρει ο οίκος, ωστόσο μεγάλες πιστωτικές απώλειες θα μπορούσαν τελικά να μην αποφευχθούν εάν η τρέχουσα οικονομική κρίση αποδειχθεί μακροχρόνια.

Στα τέλη Μαΐου 2020, το ποσό των αιτήσεων αναστολής δανείων από τους πελάτες της Eurobank στην Ελλάδα ήταν ύψους 4,6 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 25% του συνόλου των επιλέξιμων δανείων σε εταιρείες, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Το ξεκαθάρισμα ευνοεί τα κέρδη

Η Fitch εκτιμά ότι τα κέρδη της Eurobank θα επωφεληθούν από την εξοικονόμηση κόστους από την πώληση του διαχειριστή δανείων και από το θετικό “ξεκαθάρισμα” της ποιότητας των περιουσιακών της στοιχείων. Ωστόσο, η λειτουργική κερδοφορία της τράπεζας θα παραμείνει ασθενής και είναι πιθανό να πιεστεί από τις υψηλές χρεώσεις απομείωσης δανείων και τους χαμηλότερους όγκους δραστηριότητας, κύρια όσον αφορά τις προμήθειες, στο τρέχον περιβάλλον.

Περαιτέρω αναβάθμιση της αξιολόγησης της Eurobank είναι απίθανη εάν η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα δεν ανακάμψει έντονα το β’ εξάμηνο του 2020 και το 2021 και θα απαιτούσε από την Eurobank να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και να μειώνει κεφαλαιακή επιβάρυνση από προβληματικά assets.

Η ανθεκτικότητα των κερδών στο τρέχον περιβάλλον και οι βελτιώσεις στη θέση ρευστότητας της τράπεζας θα ήταν επίσης θετικοί παράγοντες προς μια αναβάθμιση. Αντίθετα, η αξιολόγηση της Eurobank πιθανότατα να λάβει αρνητική ροπή εάν η επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος οδηγήσει σε μόνιμη κεφαλαιακή ζημιά και μείωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήγματος στα κεφαλαιακά αποθέματα, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των δεικτών κεφαλαίου εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

Πίεση στις αξιολογήσεις θα μπορούσε επίσης να προκύψει εάν η εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών αποδυναμωθεί, θέτοντας σε κίνδυνο το σχετικά αδύναμο προφίλ ρευστότητας της τράπεζας. Τα μέτρα στήριξης από τις αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών εγγυήσεων, των διευκολύνσεων ρευστότητας ή των συστημάτων διαχείρισης NPL σε ολόκληρο τον κλάδο, θα μπορούσαν να μετριάσουν την αρνητική πίεση στην αξιολόγηση της τράπεζας, καταλήγει η Fitch.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.