“Ανοίγει” η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Eurobank

Tην έναρξη της διαδικασίας για την άντληση περίπου 2 δισ. ευρώ μέσω αύξησης κεφαλαίου ανακοίνωσε η Eurobank.

Βεβαίως, τo τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από τη Eurobank και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ένα βήµα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank και ενισχύει την δυνατότητα της τράπεζας να στηρίζει την ελληνική οικονομία.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου της Eurobank θα πραγματοποιηθεί μέσω διάθεσης μετοχών στην αγορά, στο πλαίσιο της οποίας, το ΤΧΣ, το οποίο κατέχει σήμερα το 95,2% των μετοχών της Eurobank, ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικού μεριδίου μετοχών της Eurobank από έναν ή µια ομάδα θεσμικών επενδυτών.

Ως διεθνείς συντονιστές της συναλλαγής λειτουργούν η Barclays Bank PLC, µέσω της επενδυτικής της τράπεζας, το υποκατάστημα Λονδίνου της Deutsche Bank AG, και η JP Morgan Securities PLC.