Νέα επιτόκια στο λογαριασμό Alpha 605

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (με μέγιστο περιθώριο προσαυξήσεως 4,5 εκατοστιαίες μονάδες) ανά νόμισμα, στον λογαριασμό Alpha 605 σε συνάλλαγμα καθορίζεται ως εξής:
– Δολλάριο Η.Π.Α. (USD) 3%
– Γιέν Ιαπωνίας (JPY) 3,20%
– Φράγκο Ελβετίας (CHF) 3,20%
– Λίρα Αγγλίας (GBP) 3,55%