-->

Στις αγορές με νέο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ βγαίνει η MYTILINEOS

Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για το "πράσινο ομόλογο" διάρκειας 5,5 ετών αναλαμβάνουν οι BNP Paribas, Citigroup και HSBC

Στις αγορές με νέο “πράσινο ομόλογο” ύψους 500 εκατ. ευρώ βγαίνει η MYTILINEOS. Όπως αναφερέται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citigroup και HSBC να προχωρήσουν, ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, σε σειρά συναντήσεων με υποψήφιους επενδυτές, αρχής γενομένης από την ερχόμενη Δευτέρα.

Στόχος της έκδοσης του νέου ομολόγου συνιστά, μεταξύ άλλων, η κάλυψη υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, η χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και η καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης. Επιπλέον, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικών ή μερικών Επιλέξιμων Πράσινων Έργων.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της MYTILINEOS αναφέρονται τα εξής:

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB-/BB (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19η Απριλίου 2021. Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η «Έκδοση» και οι «Ομολογίες» αντίστοιχα). Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί.

Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.

Σχόλια