emea business monitor

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 225 εκατ. ευρώ ενοποιημένα έσοδα στο πρώτο τρίμηνο του 2020!

Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σε 22,5% το πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι περιθωρίου 17,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 και είναι το υψηλότερο σε σχέση με τα τελευταία 5 τρίμηνα παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Εξαιρετική αντίσταση στις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2020 έδειξε ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις και σημαντική ανθεκτικότητα στις περισσότερες δραστηριότητες παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην ελληνική και στην διεθνή οικονομία.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 225 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020, με το μεικτό κέρδος να διαμορφώνεται στα 65,9 εκατ. ευρώ ενώ τα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 50,5 εκατ. ευρώ.

Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σε 22,5% (έναντι περιθωρίου 17,2% το πρώτο τρίμηνο του 2019), το οποίο είναι το υψηλότερο σε σχέση με τα τελευταία πέντε τρίμηνα και μάλιστα υπό την επίδραση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 50,5 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2020, σε σύγκριση με -3,7 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2019, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών Φ/Β έργων στο εξωτερικό (66,8 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 2019) και 61,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο  τρίμηνο 2019, σημειώνοντας μείωση 18%. Δηλαδή, 11 εκατ. ευρώ σε 12μηνη βάση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθαν τελικά σε 2,8 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό πως το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,048 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου!
Όπως αναφέρεται στον επίσημο απολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ,στις 31.03.2020 το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 1,546 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,089 δισ. ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία να ανέλθουν στα 458 εκατ. ευρώ στις 31.03.2020 και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου να διαμορφωθούν σε 524 εκατ. ευρώ στα τέλη του πρώτου τριμήνου (31.03.2020).

Οι επιδόσεις ανά τομέα δραστηριοποίησης

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου είναι εμφανές πως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) υπήρξαν ουσιαστικά “αντίδοτο” στις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίες στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ιδιαίτερα στον κλάδο των Παραχωρήσεων. Συνολικά όμως η εικόνα του Ομίλου έδειξε μια ιδιαίτερη δυναμική με ισχυρή αντίσταση στις πτωτικές στάσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της ελληνικής αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 19,8 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος. Η εγκατεστημένη ισχύς στις 31.03.2020 ήταν 491 MW, εκ των οποίων 196 MW βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία. Η παραγωγή και οι πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος από το υπάρχον χαρτοφυλάκιο στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την πανδημία του νέου κορωνοϊού (COVID-19).
Όσον αφορά στις Παραχωρήσεις, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 31,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, επιδεικνύοντας ισχυρή ανάπτυξη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2020 και με την απόδοση να επηρεάζεται από την πανδημία στις αρχές Μαρτίου 2020. Ωστόσο, σημάδια βελτίωσης της κυκλοφορίας καταγράφονται ήδη από τις αρχές Μαΐου 2020 με τον μέσο όρο ημερήσιας διέλευσης οχημάτων στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ να διαμορφώνεται σε 196.000 μεταξύ 18 και 28 Μαΐου έναντι μέσου όρου ημερήσιας διέλευσης οχημάτων 61.000 τον Απρίλιο 2020
Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, “έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις του νέου κορωνοϊού (COVID-19) και να διασφαλισθεί η ασφάλεια του προσωπικού και η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών”.
Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου του 2020, στην Ανάπτυξη Ακινήτων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης του Κλάδου πριν από την πανδημία, διαμορφούμενο σε 1,3 εκατ. ευρώ. Κατά τους πρώτους 4 μήνες πλήρους λειτουργίας της Β’ φάσης ανάπτυξης του “Smart Park”, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 24% και οι πωλήσεις των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του στις 11 Μαΐου 2020, η απόδοση σταδιακά αποκαθίσταται δείχνοντας τάσεις ανάκαμψης.
Τέλος, στον κλάδο των Κατασκευών, το EBITDA ήταν αρνητικό κατά 1,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2020. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Κατασκευαστικού Κλάδου βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικούς στόχους τον εξορθολογισμό της κοστολογικής βάσης, την ίδρυση νέας Μονάδας Προμηθειών Ομίλου, την περαιτέρω αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και τη συνέχιση των συζητήσεων για πιθανή χρηματοδότησή του.

Ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του Ομίλου 

Στην ανθεκτικότητα του Ομίλου και στις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους αναφέρθηκε σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσμα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης: “Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου 2020, με EBITDA στα 51 εκατ. ευρώ, καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, καθώς το EBITDA σε όλους τους τομείς βελτιώθηκε σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2019, παρά τις επιπτώσεις του COVID-19, οι οποίες επηρέασαν τον Όμιλο και ειδικότερα τους τομείς των Παραχωρήσεων και της Ανάπτυξης Ακινήτων. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο πρώτο τρίμηνο 2020 φθάνοντας 22,5%, που είναι το υψηλότερο των τελευταίων πέντε τριμήνων. Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στα τέλη Μαρτίου 2020 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (458 εκατ. ευρώ, έναντι 463 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2019). Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2020 ανήλθε σε 1,089 δισ. ευρώ, με καθαρό δανεισμό προς EBITDA της τάξης του 5,4x, με βάση ετησιοποιημένο EBITDA του πρώτου τριμήνου 2020”.
Μάλιστα επισήμανε τις σημαντικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται με στρατηγικό πλάνο στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρά την πανδημία: “Ο μετασχηματισμός του Ομίλου προχωρά. Διαφοροποιούμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των Παραχωρήσεών με την προσθήκη της Μαρίνα Αλίμου, οι ΑΠΕ προχωρούν με το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξής τους, το Περιβάλλον είναι σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει επερχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως και ο τομέας Ανάπτυξης Ακινήτων.Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του Κατασκευαστικού Τομέα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη”.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία,δραστηριότητες σε 29 χώρες, 6.000 εργαζόμενους και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς της κατασκευής, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων. 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.