Αυτό είναι το όραμα του Βασίλη Ψάλτη για την Alpha Bank

167

Τα χθεσινά αποτελέσματα της Alpha Bank πιστοποιούν την πορεία που έχει θέσει η διοίκηση της τράπεζας προς την εξυγίανση και τον εξορθολογισμό της, μια πορεία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του έτους. 

Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων είναι σε “καλό δρόμο” ενώ σημαντική αποδεικνύεται η επιστροφή της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία αποτυπώνεται στην αύξηση των καταθέσεων και την βελτίωση της ρευστότητας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δήλωσε: “Η Alpha Bank πέτυχε κερδοφόρο επίδοση στο α΄ τρίμηνο του 2019, παρά τις προκλήσεις στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, δεδομένης της συνεχιζόμενης απομόχλευσης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων της Τράπεζας”

Σε συνδυασμό με την μείωση των λειτουργικών εξόδων και των ζημιών απομείωσης, είναι λογικό η τράπεζα να δείχνει κερδοφορία στο πρώτο τρίμηνο του 2019, αλλά το κυριότερο να “βγάζει” προς τα έξω μια υγεία, η οποία επιστεγάστηκε και από την πλήρη εξάλειψη της εξάρτησης της τράπεζας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) και μάλιστα από την αρχή του έτους. 

Οι προκλήσεις της αρχής του 2019 και η προσήλωση της διοίκησης στο επιχειρησιακό πλάνο που είχε οριστεί, επιτρέπουν στην διοίκηση του Βασίλη Ψάλτη να αφοσιωθεί στο πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που αποτελεί αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο όμιλος. 

Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Βασίλης Ψάλτης στο σημείωμα που συνόδεψε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων “Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των ζημιών απομείωσης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του τριμήνου” δίνοντας το έναυσμα για συνέχιση των προσπαθειών της διοίκησης της Alpha Bank. 

Συνεχίζοντας την καταγραφή των πεπραγμένων του πρώτου τριμήνου, ο Βασίλης Ψάλτης αναφέρει πως “Από την αρχή του έτους, ολοκληρώσαμε σημαντικές ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού μας: αποδεσμευθήκαμε πλήρως από τη χρηματοδότηση μέσω του ELA, συνεχίσαμε να ενισχύουμε την καταθετική μας βάση, προχωρήσαμε στην έκδοση του πρώτου καλυμμένου ομολόγου στη ρουμανική αγορά και διαχειριστήκαμε ενεργά τη θέση μας στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

“Επιπλέον, ολοκληρώσαμε επιτυχώς την πρώτη φάση διαμόρφωσης της στρατηγικής του Ομίλου, παρουσιάζοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο μία ολοκληρωμένη αποτύπωση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και μία ενδελεχή καταγραφή της οργανωτικής μας απόδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Εργαζομένων μας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μετασχηματισμού”.

Σχόλια