emea business monitor

Καθαρά κέρδη 47 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο MIG το 2018

Βελτίωση λειτουργικών μεγεθών και κέρδη κατέγραψε ο Όμιλος MIG το 2018, μετά την πώληση του Υγεία, με τις ενοποιημένες πωλήσεις του να φτάνουν τα 996,2 εκατ. ευρώ έναντι 879,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 109,6 εκατ. ευρώ έναντι 90,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 35,4 εκατ. ευρώ από 20,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 47 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους από την πώληση του ομίλου ΥΓΕΙΑ, έναντι ζημιών 74,8 εκατ. ευρώ το 2017.

Η πορεία των θυγατρικών

Όμιλος Attica: Το 2018 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 365,4 εκατ. ευρώ έναντι 271,5 εκατ. ευρώ το 2017. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 57 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, απόρροια της αύξησης των τιμών των καυσίμων, καθώς και των αυξημένων εξόδων που σχετίζονται με την λειτουργική ενσωμάτωση της HSW.

Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος Attica ενοποιεί την HSW στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2018 για περίοδο επτά μηνών (1.6.2018-31.12.2018).

Σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του πλάνου λειτουργικής ενσωμάτωσης της HSW, η διοίκηση του ομίλου εξετάζει σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων, και περαιτέρω ανάπτυξής του σε νέες αγορές καθώς και τη δυνατότητα αύξησης της μεταφορικής του ικανότητας.

Όμιλος Vivartia: Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκαν σε 606,6 εκατ. ευρώ (582,8 εκατ. ευρώ το 2017), με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητας του ομίλου Vivartia. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,8% και ανήλθαν σε 59,1 εκατ. ευρώ (56,4 εκατ. ευρώ το 2017).

Ο κλάδος γαλακτοκομικών και ο κλάδος κατεψυγμένων τροφίμων διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Επίσης, ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών (+9,8%) και της λειτουργικής του κερδοφορίας (+20,6%), απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών), ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ανοιχτές και κλειστές αγορές.

Όμιλος SingularLogic: Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων και επιστροφή σε θετικό αποτέλεσμα EBITDA. Η συνεχής προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης σε συνδυασμό με την έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά 10,6% και να ανέλθουν στο ποσό των 41,5 εκατ. ευρώ (37,5 εκατ. ευρώ το 2017). Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Η διοίκηση του ομίλου SingularLogic στοχεύει στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασχεδιασμού όλων των λειτουργιών, σε επίπεδο τόσο οργανωτικής όσο και προϊοντικής βάσης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, Παναγιώτης Θρουβάλας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Το 2018 ήταν μια ιδιαιτέρως σημαντική χρονιά για τον Όμιλο. Συνεχίστηκε η βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και των θυγατρικών. Επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του δανεισμού της μητρικής εταιρείας μέσω της πώλησης του ομίλου ΥΓΕΙΑ σε ιδιαίτερα υψηλό τίμημα, ενώ ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου Vivartia εξασφαλίζοντας χρηματοοικονομική σταθερότητα για τον όμιλο μέχρι το 2024. Το 2019, συνεχίζεται η προσπάθεια για την ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των θυγατρικών και την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου”.

Από τη μεριά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αθανάσιος Παπανικολάου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Κατά το 2018, ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει τα οικονομικά του αποτελέσματα και τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη, ενώ παράλληλα παρέμεινε ηγέτης στην ελληνική αγορά σε όλους τους βασικούς κλάδους δραστηριότητάς του. Ειδικότερα, η Vivartia διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και των κατεψυγμένων τροφίμων με τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ και της Μπάρμπα Στάθης αντίστοιχα.

Επίσης, ο κλάδος της εστίασης πέτυχε σημαντική ενίσχυση της παρουσίας του και κατ’ επέκταση των σημάτων Goody’s, Everest και Flocafé σε όλα τα δίκτυα που συνδέονται με τον τουρισμό (αεροδρόμια, Εθνικοί Οδοί και πλοία). Αντίστοιχα, ο όμιλος Attica παρέμεινε η Νο 1 εταιρεία στο χώρο της ακτοπλοΐας τόσο σε επιβάτες όσο και σε μεταφορικό έργο, ενώ η ενσωμάτωση της HSW θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας στο άμεσο μέλλον.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο Όμιλος μέσω του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων του, με παρουσία σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που συνδέονται άμεσα με την οικονομική ανάταση της χώρας, όπως τα τρόφιμα, την ακτοπλοΐα και την τεχνολογία, θα διατηρήσει τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και θα καταβάλει σημαντική προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των λειτουργικών του αποτελεσμάτων”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.