Eurobank: Έως τον Οκτώβριο θα ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός της τράπεζας

Έτος ορόσημο για τη Eurobank θα αποτελέσει το 2019, καθώς η τράπεζα προωθεί με ταχείς ρυθμούς το πλάνο μετασχηματισμού της, που είναι ήδη σε εξέλιξη, με στόχο να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για ένα project καθοριστικής σημασίας που θα ισχυροποιήσει περαιτέρω την τράπεζα, καθώς προβλέπει δραστικές κινήσεις για τη μείωση των “κόκκινων” δανείων, ενώ οδηγεί στη μετεξέλιξη της Eurobank σε εταιρεία συμμετοχών. Όπως ανακοίνωσε, μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση των αναλυτών, οι διαδικασίες έως τώρα κινούνται εντός χρονοδιαγράμματος.

Έτσι, μέσα στον Μάιο αναμένεται να ολοκληρωθεί η απορρόφηση της Grivalia και μέσα στον ίδιο μήνα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Η συγχώνευση δημιουργεί μία τράπεζα με τον υψηλότερο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στην Ελλάδα, ενώ ο δείκτης NPEs εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 16% το τρέχον έτος και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2021, ενώ ταυτόχρονα η μείωση του κόστους κινδύνου σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από το 2020 αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρά κέρδη ανά μετοχή.

Στη συνέχεια και έως τον Ιούνιο θα πρέπει να έχουν υποβληθεί δεσμευτικές προσφορές για την πώληση της εξειδικευμένης εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) FPS και την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε μεγάλη καθυστέρηση δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Cairo). Στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο θα προστεθούν και εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 0,5 δισ. ευρώ, που ανεβάζουν την περίμετρό του, σε ονομαστική αξία, στα 7,5 δισ. ευρώ.

Τον Ιούλιο θα ακολουθήσει η πώληση των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note) της τιτλοποίησης “κόκκινων” στεγαστικών δανείων ανεξόφλητου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ (project Pillar), καθώς οι επενδυτές που πέρασαν στη δεύτερη φάση θα υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές εντός του Απριλίου.

Η διαδικασία για την πώληση περίπου του 30% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note), μαζί με τουλάχιστον το 70% της FPS αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο.

Η μετατροπή σε εταιρεία συμμετοχών

Παράλληλα, με τις παραπάνω κινήσεις θα τρέχουν οι διαδικασίες μετασχηματισμού της τράπεζας, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, η εισηγμένη σήμερα Eurobank θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα μεταβιβάσει το σύνολο, σχεδόν, του ενεργητικού και παθητικού της σε μια νέα τραπεζική θυγατρική (νέα Eurobank).

Από τη μεταβίβαση στη νέα Eurobank θα εξαιρεθούν οι δύο εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες θα συσταθούν για τις τιτλοποιήσεις 2 + 7,5 δισ. ευρώ, καθώς και οι ομολογίες πρώτης και ενδιάμεσης διαβάθμισης, που θα ελέγχονται απευθείας από την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών, ενώ σε δεύτερη φάση (σ.σ. το 2020) οι τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης θα αποδοθούν στους μετόχους της εταιρείας συμμετοχών (carve out). Σε ό,τι αφορά τους τίτλους πρώτης διαβάθμισης (senior notes) που θα παραμείνουν στον όμιλο Eurobank, θα είναι εκτιμώμενης ονομαστικής αξίας 0,5 δισ. ευρώ από την τιτλοποίηση των “κόκκινων” στεγαστικών δανείων και 2 δισ. ευρώ από την τιτλοποίηση καταγγελμένων και ενήμερων δανείων (project Cairo).

Όπως ανακοινώθηκε, ο όμιλος προτίθεται να κάνει χρήση κρατικής εγγύησης επί των παραπάνω τίτλων πρώτης διαβάθμισης, εφόσον εγκριθεί και νομοθετηθεί ο προτεινόμενος μηχανισμός (Asset Protection Scheme – APS), υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η προμήθεια που θα καταβάλλεται στο Δημόσιο, έναντι της εγγύησης, θα έχει ανεκτό κόστος. Όπως σημειώθηκε, ενδεχόμενη χρήση της κρατικής εγγύησης εκτιμάται ότι θα φέρει κεφαλαιακή ενίσχυση της τάξης των 75 μονάδων βάσης.

Σε ό,τι αφορά τα δύο σχέδια συλλογικής υποβοήθησης των τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η διοίκηση της Eurobank τοποθετήθηκε θετικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για χρήσιμα και συμπληρωματικά “εργαλεία”. Ειδικότερα για το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος, τονίστηκε ότι αντιμετωπίζει και το πρόβλημα της υψηλής συμμετοχής του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.

Οι στόχοι για τα NPEs

Σε ό,τι αφορά τους στόχους της Eurobank για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όπως αναφέρθηκε, με τις δύο τιτλοποιήσεις ονομαστικής αξίας 2 και 7,5 δισ. ευρώ και την από-ενοποίηση που θα επέλθει, και εφόσον πωληθεί ικανός αριθμός ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes), τα NPEs θα μειωθούν κατά 9 δισ. ευρώ φέτος, ενώ θα υπάρξει και οργανική μείωση των NPEs κατά 1,1 δισ. ευρώ.

Ο στόχος που έχει θέσει η τράπεζα για το τέλος της φετινής χρονιάς είναι τα NPEs να μειωθούν στα 6,6 δισ. ευρώ, ήτοι στο 16% των συνολικών χορηγήσεων, ενώ στο τέλος της τριετίας (2021) προβλέπεται να υποχωρήσουν στα 3,5 δισ. ευρώ, ήτοι στο 8,8% των συνολικών χορηγήσεων. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου φέτος αναμένεται να κινηθεί ελαφρώς χαμηλότερα από το περσινό.

Σύμφωνα με τη Eurobank, οι παραπάνω στόχοι θα περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο πλάνο τριετίας, που πρόκειται να υποβληθεί στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) τον επόμενο μήνα.

Σημειώνεται ότι το 2018 η Eurobank πραγματοποίησε συνολικά 3.195 πλειστηριασμούς, με το ποσοστό επιτυχίας να διαμορφώνεται στο 45%. Από τα συνολικά 1.479 περιουσιακά στοιχεία, που άλλαξαν χέρια, το 86% αποκτήθηκε από την τράπεζα και το 14% από τρίτους.

Αναφορικά με τις καταθέσεις, η διοίκηση της τράπεζας εκτίμησε ότι θα αυξηθούν με ρυθμό αντίστοιχο του 2018, ενώ, μεταξύ άλλων, σημειώθηκε ότι η τράπεζα στην πλήρη απεξάρτησή της από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) στις 20 Φεβρουαρίου.