Οι Έλληνες αγοράζουν πάλι αυτοκίνητα και τονώνουν την οικονομία

Ο κλάδος της αγοράς αυτοκινήτου ήταν ένας από αυτούς που πλήγησαν πιο πολύ κατά την διάρκεια της κρίσης, και η άνοδος που παρουσιάζει από την αρχή της χρονιάς είναι αντιπροσωπευτική της αλλαγής του κλίματος ανάμεσα στους πολίτες και την δημιουργία αισιοδοξίας για το αύριο. 

Σύμφωνα με το Δελτίο Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τα έσοδα από το Τέλος Ταξινόμησης και τα Τέλη Κυκλοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 256 εκατ. ευρώ έναντι 238 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017 με αποτέλεσμα τα έσοδα να καταγράφουν αύξηση 7,56% και στα δημόσια ταμεία να εισέλθουν επιπλέον 18 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από το Τέλος Ταξινόμησης στο πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 141 εκατ. ευρώ έναντι 127 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017 σημειώνοντας αύξηση 11% ή επιπλέον 14 εκατ. περισσότερα στα κρατικά ταμεία. Πάντως το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει έσοδα 135 εκατ. ευρώ δηλαδή έσοδα κατά 6 εκατ. ευρώ λιγότερα.

Τα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 115 εκατ. ευρώ έναντι 111 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017 ή αύξηση 3,6%. Οι εκτιμήσεις από το Μεσοπρόθεσμο κάνουν λόγο για 114 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο έτους τα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι θα ανέλθουν σε 1,187 δισ. ευρώ έναντι 1,151 δισ. ευρώ δηλαδή 36 εκατ. ευρώ περισσότερα στα δημόσια ταμεία. Τα έσοδα το 2018 εκτιμούν ότι θα καταγράψουν αύξηση 5,88%.

Αντίστοιχα καλή εικόνα υπάρχει και τα έσοδα εξαμήνου από τους φόρους στα πετρελαιοειδή. Ειδικότερα σύμφωνα με το Δελτίο Εκτέλεσης Προϋπολογισμού τα έσοδα από τα πετρελαιοειδή στο εξάμηνο ανήλθαν σε 950 εκατ. ευρώ έναντι 895 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017 τα οποία σημείωσαν αύξηση 6,14%. Στα κρατικά ταμεία εισήλθαν επιπλέον 46 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το 2017.
Παρόμοιες επιδόσεις σημείωσαν και τα έσοδα που προήλθαν από τα ασφάλιστρα.

Ειδικότερα στο πρώτο εξάμηνο εισήλθαν στα κρατικά ταμεία 218 εκατ. ευρώ έναντι 209 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 4,3%. Παράλληλα στα κρατικά ταμεία εισήλθαν στο πρώτο εξάμηνο 7 εκατ. ευρώ παραπάνω από τα αντίστοιχα έσοδα του 2017.