emea business monitor

Ελληνική Τράπεζα: Συμφωνία εγγραφής με την Emma Alpha για την ΑΜΚ

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία εγγραφής με την Emma Alpha Holding Ltd, η οποία έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για μετοχές για το συνολικό ποσό των 50 εκατ. ευρώ για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από μετόχους της εταιρείας στην επερχόμενη έκδοση δικαιωμάτων.

Όπως έχει ανακοινωθεί προηγουμένως, η έκδοση δικαιωμάτων αποτελεί μέρος της προγραμματισμένης αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ για την απόκτηση επιχείρησης που αποτελείται από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ).

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της εταιρείας σε σχέση με την απόκτηση, η εταιρεία προτίθεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση μετά την απόκτηση με αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης δικαιωμάτων και περίπου 50 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην Poppy Sarl, μια οντότητα η οποία ανήκει σε επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Company LLC ή μια θυγατρική της.

Ως μέρος της έκδοσης δικαιωμάτων, η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία εγγραφής με τη Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ, με την Δήμητρα να έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για το κατ’ αναλογία δικαίωμα της δυνάμει της έκδοσης δικαιωμάτων, και επιπλέον, για τέτοιο αριθμό μετοχών για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από άλλους μετόχους μέσω της εξάσκησης των δικαιώματα προτίμησης τους δυνάμει της έκδοσης δικαιωμάτων, όσο χρειάζεται για να κατέχει η Δήμητρα συνολική μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία ύψους 20,09% με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου. Η Δήμητρα έχει επίσης υποχρέωση, αν ζητηθεί από την εταιρεία, να εγγραφεί για επιπρόσθετες μετοχές για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από άλλους μετόχους κατά την έκδοση δικαιωμάτων, ώστε το συνολικό ποσό εγγραφής της Δήμητρα στην αύξηση κεφαλαίου, να ανέρχεται μέχρι 50 εκατ. ευρώ.

Μέσω της συμφωνίας εγγραφής με την Emma Alpha, η εταιρεία εξασφαλίζει ολόκληρο το ποσό εγγραφής της αύξησης κεφαλαίου, παρέχοντας βεβαιότητα κεφαλαίου σε σχέση με την απόκτηση. Συγκεκριμένα, με βάση τη συμφωνία εγγραφής, η Emma Alpha έχει δεσμευθεί να εγγραφεί για μετοχές μέχρι το μέγιστο ποσό των 50 εκατ. ευρώ για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από μετόχους της εταιρείας στην έκδοση δικαιωμάτων, με τον αριθμό μετοχών, αν υπάρχουν, που θα κατανεμηθούν στην Emma Alpha να είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

H εταιρεία έχει υποχρέωση να πληρώσει στην Emma Alpha προμήθεια ύψους 4,5% ως προς το ποσό των 50 εκατ. ευρώ ανεξάρτητα από το αν η Emma Alpha εγγραφεί ή όχι. Ανάλογα με το ποσοστό εξάσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής της Emma Alpha στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα κυμανθεί μεταξύ 0% και 17,3%.

Η Emma Alpha είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Emma Capital Ltd, ένα διεθνή επενδυτικό όμιλο με επενδύσεις στην Ευρώπη, στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Χωρών και στην Ασία. Η Emma Capital Ltd έχει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων, με έμφαση την χρηματοδότησή ιδιωτών, εταιρείες τυχερών παίγνιων και διανομή φυσικού αερίου.

Η αύξηση κεφαλαίου υπόκειται, μεταξύ άλλων, στην έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 22 Αυγούστου 2018.

Η εταιρεία, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις σε σχέση με την απόκτηση.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.