emea business monitor

Όμιλος TITAN: Αύξηση κύκλου εργασιών παρά τις συγκυρίες

Οι επιπτώσεις του τυφώνα Ίρμα στην Αμερική και το κόστος αναδιάρθρωσης με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού στην Αίγυπτο το πρώτο τρίμηνο δεν στάθηκαν αρκετά να ανακόψουν την πορεία του ομίλου ΤΙΤΑΝ, που παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Η αύξηση οφείλεται στην άνοδο των πωλήσεων της αγοράς των ΗΠΑ και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,114 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση +1,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά +4,6% και ανήλθαν σε 214,5 εκ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 33,1 εκ. ευρώ έναντι 121,9 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2016, είχαν ενισχυθεί κατά 89,6 εκ. ευρώ από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ

Οι προβλέψεις της Beta χρηματιστηριακής είχαν κάνει λόγο για τις επιπτώσεις του Ίρμα αλλά και της αναδιάρθρωσης του εργοστασίου της Αιγύπτου

beta on titan

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις ΗΠΑ η άνοδος της αγοράς συνεχίζεται παρά τις πρόσκαιρες επιπτώσεις από τον τυφώνα Ίρμα που έπληξε την πολιτεία της Φλόριντα τον Σεπτέμβριο 2017. Οι ευνοϊκές τάσεις της ζήτησης επέτρεψαν τη βελτίωση των τιμών πώλησης και των περιθωρίων. Καθοριστικό όμως ρόλο στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων έπαιξε και το εκτενές πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποίησε ο Όμιλος τα τελευταία 3 χρόνια, επιτρέποντας την επέκταση των δραστηριοτήτων του σε σκυρόδεμα, αδρανή και ιπτάμενη τέφρα καθώς και τη μείωση του κόστους.

Παρά την αποδυνάμωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση ορισμένων μεγάλων έργων στο πρώτο εξάμηνο, την ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου και την αύξηση των τιμών των καυσίμων, Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το εννεάμηνο 2017 μειώθηκε μόλις -3% και ανήλθε σε 189,9 εκ. ευρώ.

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η ζήτηση διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση του συνολικού όγκου πωλήσεων, η αύξηση των τιμών καυσίμων επηρέασε τα λειτουργικά περιθώρια.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το εννεάμηνο του 2017, ανήλθαν σε 90 εκ. ευρώ, κατά 6 εκ. ευρώ χαμηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2016 και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούσαν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30/9/2017 ανήλθε σε 758 εκ. ευρώ, χαμηλότερος κατά €29 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2ου τριμήνου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ 2017

Για το υπόλοιπο του 2017 αναμένεται οι τάσεις για τον Όμιλο να παραμείνουν συνολικά θετικές, κυρίως χάρις στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με την αμερικανική ένωση τσιμεντοβιομηχανιών (PCA). Συγκεκριμένα για την περίοδο 2017 ‐ 2021 το PCA προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της κατανάλωσης 6,3% στη Φλόριντα και 4,5% συνολικά στις πολιτείες Βιρτζίνια, Βόρεια και Νότια Καρολίνα. Η αύξηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τα οφέλη από το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος, επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επιδόσεις.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση φέτος θα κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα του 2016, καθώς μετά την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, τα επόμενα έργα υποδομών παραμένουν σε στάδιο σχεδιασμού, χωρίς να υπάρχει ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών. Παράλληλα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παρά την εμφάνιση ορισμένων έργων τουριστικού χαρακτήρα. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2017 θα διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο Όμιλος, εκτιμάται ότι η αυξημένη ζήτηση στον κλάδο κατασκευών που  παρατηρήθηκε στο εννεάμηνο θα διατηρηθεί για το σύνολο του έτους, δημιουργώντας προσδοκίες για ήπια βελτίωση της αγοράς στο άμεσο
μέλλον, υπό την προϋπόθεση να συνεχιστεί η οικονομική ανάπτυξη που καταγράφεται στην περιοχή.

Στην Αίγυπτο, δε διαφαίνεται βραχυπρόθεσμα προοπτική ουσιαστικής βελτίωσης. Η αγορά παραμένει επηρεασμένη από τη μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος και την υπερβάλλουσα προσφορά έναντι της μειωμένης ζήτησης. Η ήδη υπάρχουσα ανισορροπία αναμένεται να οξυνθεί με την επικείμενη είσοδο νέου παραγωγικού δυναμικού στην αγορά τους επόμενους μήνες. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχοντας ολοκληρώσει τις επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά καύσιμα και έχοντας περιορίσει σημαντικά τον αριθμό εργαζομένων, έχει βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και έχει εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστούν οι στοχευμένες προσπάθειες για περαιτέρω μείωση του κόστους, αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και βελτίωση των τιμών πώλησης.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα στηριζόμενη στη συνέχιση μεγάλων δημοσίων έργων.

Στη Βραζιλία, η βελτίωση μακρο‐οικονομικών δεικτών λειτουργεί ενθαρρυντικά για την εξέλιξη του κλάδου κατασκευών και δημιουργεί προσδοκίες για αρχή του κύκλου ανάκαμψης εντός του επόμενου έτους.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.